Ingebruikname Wageningen pompgemaal een feit

De landbouwers van het rijstdistrict Nickerie, hebben vandaag de ingebruikname van de eerste nieuwe pomp van het pompgemaal Wageningen door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), meegemaakt. Binnen zestien maanden moeten de twee overige pompen vervangen en draaiende zijn in Wageningen. Dit hoogtepunt werd ook bijgewoond door de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gorbardhan, assembleeleden van Nickerie, directieleden en medewerkers van de bedrijven Buro CITE Engineering Consultant in Paramaribo en Kuldipsingh N.V. De pompen zijn gekocht uit een lening van de Staat Suriname bij de India Exim Bank voor 8.6 miljoen US-dollars en zijn gebouwd door het Indiase bedrijf Kilosker Brothers Limited N.V. , Jarick Waaijer, directielid van CITE, zei dat na zeventig jaar de pomp vervangen is. ‘’Wat het bedrijf aan werkzaamheden aannam was een uitdagende klus, maar is toch met succes voltooid’’, aldus Waaijer.
Wesley Hensen, een van de oudste boeren van Wageningen,  sprak zijn dank uit mede namens de boeren van het rijstdistrict. “Minister, laat uw schijnwerpers schijnen voor de boer van Nickerie, zo is Suriname ook verzekerd van voedsel en zo zal deze unieke vorm van landbouw behouden blijven.”
Gobardhan meent dat voedselzekerheid een wapen is en met de ingebruikname van de nieuwe pomp, kan er per seizoen 15.000 hectare meer padie ingezaaid worden. “Laten we ons bundelen en dialoog voeren om meer resultaten te bereiken”, was de oproep van Gobardhan.
Minister Sewdien is zeer tevreden dat er geïnvesteerd wordt in Nickerie: “Het licht schijnt al, 52 procent van de begroting van het ministerie gaat enkel naar de investeringen in Nickerie. Sinds wij aanzitten, hebben wij bergen verzet om Nickerie tot bloei te brengen. En ik mag u vertellen dat de firma’s voor hun geleverde diensten nog geen rooie cent hebben ontvangen. De minister benadrukte, dat de nieuwe pompen voor meer ontwikkeling zorgen in het district. “Als alle drie pompen van pompgemaal Wageningen werkende zijn, wil dat zeggen dat er 30.000 hectaren meer padie-inzaai zal zijn per jaar en 100 miljoen US-dollars aan deviezen in ons land. De wereld schreeuwt naar voedsel en wij kunnen middels onze capaciteiten, kennis en kunde voedselzekerheid garanderen. Mag ik u feliciteren met een werkende draaiende pomp”, aldus de minister.
The post Ingebruikname Wageningen pompgemaal een feit .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname