Ingangsdatum BTW verschoven

door Gerold Rozenblad
PARAMARIBO — Om de gemeenschap niet op te zadelen met meer prijsverhogingen heeft de regering ervoor gekozen om invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) niet op 1 juli in te voeren, maar per 1 januari 2023. Dit is de voornaamste reden volgens officiële lezing, maar BEP fractievoorzitter in De Nationale Assemblee (DNA), Ronny Asabina, zelf belastingdeskundige, betwijfelt dit. Hij herinnert eraan al in maart te hebben gewaarschuwd dat er nog veel voorwerk moet worden gedaan en daarom de datum van 1 juli niet haalbaal zou zijn. “Men moet eerlijk communiceren met het volk”, reageert hij op de recente bekendmaking.
Weinig animoZowel Asabina als vakbondsleider Robby Berenstein meent dat de komende zes maanden gebruikt moeten worden om veel sleutelwerk dat is blijven liggen, te doen. Hoewel het wetsontwerp al bij DNA is ingediend, zou er volgens het tweetal nog veel werk verzet moeten worden alvorens de wet zijn beslag kan krijgen. Berenstein geeft aan dat recent vakcentrale C-47, waarvan hij voorzitter is met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven een workshop heeft gehouden over BTW. Zienswijzen van beide partijen zullen in een document worden vervat en aan de regering worden aangeboden.

“Naast praten met de belanghebbenden, moet ook bij de Belastingdienst behoorlijk wat werk worden verzet. Mensen moeten getraind worden en er moet speciale soft komen”
 Ronny Asabina
Het stuk moet komende week af zijn. De krant spreekt Asabina en Berenstein afzonderlijk, maar beiden zijn het er over eens dat in zijn algemeenheid de belastingdruk te hoog is. Daarom moet het hele stelsel op de schop. “Het begint reeds bij invoerrechten en accijnzen”, betoogt Berensein. Asabina voegt eraan toe dat door de vele belastingvormen het investeringsklimaat ook slecht is. Hij concludeert dat er weinig animo is de vele belastingen te betalen, waardoor ontduiking plaatsvindt. “Je moet het systeem vereenvoudigen en de controle opvoeren.”
OrganisatieIn het persbericht met de bekendmaking van uitstel schrijft het ministerie van Financiën en Planning dat aangezien BTW onderdeel is van het IMF programma dat in uitvoering is, ook aan dit instituut is gevraagd om uitstel. Er wordt aangevoerd dat mede door de oorlog in Oekraïne veel prijzen zijn gestegen. Door latere invoering van de BTW zullen de effecten minder stringent zijn voor de samenleving. Asabina schiet in de lach bij het horen van de reden. “Ik geloof niet dat dit de werkelijke reden is”, zegt hij, aangevend dat nog veel organisatorisch werk moet worden verzet.
Naast praten met de belanghebbenden, moet ook bij de Belastingdienst behoorlijk wat werk worden verzet. “Mensen moeten getraind worden en er moet soft komen waarmee moet worden gewerkt. Maar ook moet decentralisatie plaatsvinden. Want iemand van Apoera gaat niet SRD 3000 uitgeven om in Paramaribo SRD 2000 te komen betalen.”
Asabina geeft aan dat de regering ook in de assemblee veel uit te leggen zal hebben. Immers, op de bas van de goedgekeurde begroting staan inkomsten uit de BTW over de periode juli-december. Die inkomsten zullen er nu niet zijn. “ Dus er komt een gat in de begroting en met moet uitleggen hoe men dat gaat vullen.”