Indiërs zonder reispapieren heeft veel van mensensmokkel

Vanwege verschillende kritische kanttekeningen van onze parlementariers over  Indiers, die vermoedelijk zonder de nodige reisdocumenten, arriveerden op de Johan Adolf Pengel luchthaven, de afgelopen week, worden er acties verwacht en gewenst om deze kwestie diepgaand te onderzoeken en de noodzakelijke acties tegen mogelijke identiteitsfraude te ondernemen.
De mogelijkheid bestaat zelfs dat het hier gaat om mensensmokkel, via luchttranssport. Mensensmokkelaars kunnen ook onterechte nood gebruiken, om vermeende migranten te verplaatsen. Voor veel geld smokkelen ze deze personen naar een overeengekomen plaats van bestemming. Vaak resulteert dit in problemen, zoals bij de gestrande Indiers in ons land. Dergelijke reizen kunnen zelfs gevaar voor het leven of de gezondheid opleveren.
DA ‘91 voorzitter, Angelic del Castilho is van mening, dat de keus voor visumvrij reizen voor deze groepen van personen, een verkeerde inschatting is binnen ons visumbeleid.
In veel ontwikkelde landen worden visum gelden ingezet voor versterking van het eigen kader o.a. diplomatie. Bovendien is Suriname nog steeds niet in staat adequaat controle maatregelen toe te passen om mensensmokkel effectief te voorkomen.
Volgens haar moet al vanaf het vertrekkende land, de reisdocumenten van passagiers gecontroleerd worden. Dat zou India moeten zijn in deze. De afgelopen periode is gebleken, dat India zijn controles op mensensmokkel heeft verminderd. Suriname heeft overigens reeds ervaring met pogingen tot mensensmokkel uit India. De mensen reizen via een tussenstop naar Suriname, maar de plicht voor controle ligt niet bij het land, waar de tussenstop wordt gemaakt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij Suriname. Bij binnenkomst moet alles consequent gechecked worden. Hiaten hierin, bieden ruimte voor mensensmokkel.
Op de vraag of deze zogenaamde migranten een last kunnen vormen in onze samenleving, gaf de DA’91-voorzitter aan, dat er dringend behoefte is aan een heldere en gezonde bevolkingspolitiek. Bovendien is het belangrijk, dat migranten in staat zijn te voorzien in hun eigen behoeften, omdat ze anders  ook gaan drukken op zaken zoals gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs. Er moet dus gericht worden vastgesteld,  welke typen migranten we behoeven en bij toelating moet daarop worden toegezien.
De etnische snaar die weer eens te horen was in DNA, en beroering bracht, kenmerkte Del Castilho als teleurstellend. We moeten ons niet laten verleiden, beleid op etnische basis te maken en/of beoordelen. We moeten beoordelen op basis van standaarden die voor iedereen gelden, ongeacht de etniciteit. Als we dat niet doen, zal het resultaat vernietigend zijn voor de noodzakelijke harmonie in de samenleving.
The post Indiërs zonder reispapieren heeft veel van mensensmokkel .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname