India in 2023 het meest bevolkte land ter wereld

De bevolking van India groeit nog steeds en is groter zijn dan die van China. De bevolkingsgroei in de rijkste regio’s van India neemt echter geleidelijk af. In sommige gebieden is er zelfs sprake van een bevolkingskrimp.
Hoewel de bevolkingsgroei sinds 2011 is vertraagd tot 1,2%, tegen 1,7% in het voorgaande decennium, zal de Indiase bevolking ergens in 2023 de 1,4 miljard van China passeren.
De demografische achteruitgang van China, met zijn afnemende en vergrijzende bevolking, gecombineerd met geopolitieke spanningen, zou India, met zijn jeugdige, goed opgeleide beroepsbevolking, in staat kunnen stellen China te verdringen als de “fabriek van de wereld”.
India’s economische groei van 5,5% in de afgelopen 10 jaar heeft het land al in staat gesteld het VK in te halen als de op vier na grootste economie, en volgens het IMF wordt verwacht dat het binnen de komende 5 jaar Duitsland en Japan zal passeren.