In de ban van ongeoorloofde uitspraken

Eerst was de gemeenschap in de ban van de gewraakte uitspraken van de vicepresident (vp), Ronnie Brunswijk. Thans doet er nog een mega fraudezaak zich voor naast de eerdere spraakmakende schandalen, zoals: Surfin, HPSG, Sabaku Village, Italiaanse leningen, Kronenburgweg project, ontvreemding van lpads, het Gabon- en Dubaischandaal, vervreemding van Covid-19 gelden, onbekende bestemming van het steunfonds  van de getroffen landbouwers, recent nog  malversaties bij Onderwijs en ga zo maar door!

Ongenuanceerde uitsprakenNa de meeste verklaringen inzake de gedane uitspraken van de vp op 30 juni 2022 op een wijkvergadering in Commewijne omtrent een eventuele wijziging van het Kiesstelsel, c.q. de omstreden Kieswet, waarbij hij duidelijke taal heeft gesproken en achteraf het verdraaien van de feiten, brengt moesje niet naar Parijs! Het is trouwens niet de eerste keer dat er stoere, ongeoorloofde uitspraken worden gedaan, vooral door gezagsdragers, die een voorbeeldfunctie hebben en bovenal een opvoedende rol moeten vervullen.

De vp kondigde zelfs straatacties aan en bedreigde het Constitutioneel Hof, dat een grondwettelijk instituut is, zoals geregeld in de Surinaamse Grondwet; artikel 144 en ingesteld in 2020. Ten overvloede wil ik de vp artikel 169 van het Wetboek van Strafrecht in herinnering brengen, waarbij onder andere het verstoren van de openbare orde strafbaar is.   Ter informatie mogen dienen, dat het  Constitutioneel Hof en de advocatuur ook tot de wettelijke orde behoren. De heer Ronny Brunswijk was toen zelfs DNA-lid en heeft ook meegewerkt aan de goedkeuring van de Wet Constitutioneel Hof van 4 oktober 2019,  S.B. 2019 no. 118.
De Orde van Advocaten heeft op een nogal rumoerige ledenvergadering op 8 juli j.l. geen duidelijk standpunt kunnen innemen over de gewraakte uitspraken en de bedreiging aan het CHof en aan haar lid, mr. Serena Essed.  
Is principe zoek?
Het is alom bekend, dat het gebruikelijk is in ontwikkelde democratische landen dat politici en topfunctionarissen de eer aan zichzelf houden, indien hun naam bij eventuele schandalen, corruptie, malversaties en belangenverstrengeling wordt genoemd en als er sprake is van ernstig falen en fouten. In Europese  landen, vooral in Nederland, is het voorgekomen, dat Raadsleden, Staatssecretarissen de eer aan zichzelf hebben gehouden; aangezien er sprake was van malversaties en belangenverstrengeling. Zelfs het bezoeken van de Wallen/prostituees heeft ertoe geleid, dat politici hebben bedankt. Recent voorbeeld is het geval in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de eerste Britse minister, Boris Johnson is afgetreden wegens grensoverschrijdend gedrag jegens een journaliste en de reeks schandalen. De Europese fractieleiders hebben ook de racistische uitspraken van de Hongaarse premier, Viktor Orban scherp veroordeeld, die hij eind juli 2022 deed.

Het goede voorbeeld
Het is een goede leider, gezagsdrager geboden goed te communiceren, niet arrogant te zijn, een transparant beleid te voeren en te buigen waar en indien nodig. Een schoolvoorbeeld is het geval in Panama, waar de president, Laurentino Cortizo na een korte actie de benzineprijzen; alsook de prijzen van liefst tien basisproducten verlaagde. In het kader van de bezuinigingen, is de president van Uruguay, Jose Mujica (2010 – 2015) een leider van wereldformaat geweest. Hij reed in zijn Volkswagen, hiervoor kreeg hij een bod van een miljoen dollars, gedaan door een Arabische Sjeik, die hij afwimpelde. Een deel van zijn salaris besteedde hij aan sociale doelen.

Ten slotte zij gesteld, dat het raadzaam is om goed bij zich te rade te gaan, eer men bepaalde ondoordachte uitspraken doet, die de samenleving nog woester maken, die gebukt gaat onder de huidige financieel- sociaal, economische recessie!Het siert een leider, die de taal van het volk begrijpt en spreekt.

Roy Harpal