IMF-PROGRAMMA OPENBREKEN EN BIJSTELLEN ZAL NIET HELPEN

President Chandrikapersad Santokhi stelde deze week tijdens het bezoek van minister-president Mark Rutte, dat de regering heeft besloten, het IMF-programma open te breken en tot heronderhandelingen over te gaan. Hij vertelde, dat hij de komende week nog in gesprek zal gaan met de directeur van het Internationaal Monetair Fonds in de Verenigde Staten van Amerika. ‘’En natuurlijk, als je het IMF-programma gaat herzien en het brengt binnen de huidige Surinaamse omstandigheden, zal het moeten worden goedgekeurd door de Executive Board”, aldus Santokhi. Verder stelde hij, dat Nederland ook is vertegenwoordigd in de Executive Board van het IMF. In dat kader deed president Santokhi een beroep op premier Rutte, Suriname bij te staan in deze moeilijke fase en te ondersteunen met een zodanig IMF-programma, dat past binnen de huidige realiteit van Suriname. Deze aankondiging van Santokhi kwam natuurlijk niet als een verrassing, want de Communicatie Dienst Suriname, had eerder al bekendgemaakt, dat het IMF-programma zal worden bijgesteld. Jammer genoeg werd in deze hele bekendmaking verzwegen, dat Suriname wederom zijn targets niet heeft gehaald. Gevolg is dat het IMF de storting van de 3e tranche die gepland was voor eind juni, niet heeft overgemaakt en nu kennelijk ook de 4e tranche die gepland is voor eind september, niet zal overmaken als Suriname niet de juiste stappen onderneemt. Volgens het bericht, zal de volgende toetsing in oktober/november plaatsvinden. Dat is volgens de door Suriname overeengekomen EFF met het IMF, de periode dat de 5e toetsing zou plaatsvinden. De hoofdonderhandelaar van ons land bij het IMF, drs. Karel Eckhorst, heeft bekendgemaakt, dat bij die toetsing een bijsturing van het IMF-programma centraal zal staan. Hij wijt het slecht uitvoeren van ons eigen Herstelprogramma 2020 – 2022 en daardoor niet nakomen van de afspraken met het IMF, aan de oorlog in Oekraïne. Een soortgelijk argument hield de op de vlucht geslagen ex-minister Hoefdraad ons ook voor, toen de regering Bouterse, een externe economische crisis als oorzaak van de interne crisis, veroorzaakt door zijn regering, dacht te kunnen verkopen. Het ligt nooit aan de politieke blunders van leiders, het is altijd de schuld van iets of iemand anders en vaak van buitenlandse invloeden. Toen waren de internationale prijzen voor aardolie gedaald, nu heet het de Oekraïne oorlog. Wij krijgen telkens het gevoel, dat de regering corruptie en verkeerd economisch beleid, probeert goed te praten.
Wij zijn het daarom vaak eens met de Vereniging van Economisten, (VES), dat de regering geen controle heeft of uitoefent over haar inkomsten en uitgaven, waardoor de begrotingstekorten nog steeds niet kunnen afnemen. Dit heeft niets te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor onze politieke leiders de afspraken met het IMF aan hun laars lappen. Je zal je dan afvragen, wie er verantwoordelijk voor is dat onze leiders geen maat weten te houden in hun bestedingspatroon.
“Er is vaker gesteld, dat zij elkaar proberen te overtreffen in het luxe leven, ‘bossen’ van gemeenschapsgelden aan benoemingen van Friends, Family en Sponsoren, het aantal beveiligers en volgauto’s, gebruik van meerdere helikopters, onnodige buitenlandse reizen etc. Ondertussen vergeet men, dat men door het volk is gekozen om de nodige verbeteringen te treffen”, aldus de VES. Wij zijn van mening, dat zaken inderdaad niet helemaal zuiver verlopen. Om maar een simpel voorbeeld te geven met betrekking tot het ‘bossen’ van gemeenschapsgelden, verwijzen wij naar de uitgelekte begroting voor het bezoek van premier Mark Rutte. Omgerekend komt de totale begroting voor het tweedaagse bezoek op ruim USD 100.000 en dan is het wel een enorm bedrag voor Surinaamse begrippen, maar het is over het algemeen wel gangbaar. Maar wat ons echt opviel, was het bedrag voor het decoreren van het PALEIS & PERSCENTRUM, dat op ruim SRD 900.000 kwam. Wij vragen ons dan echt af, wat de regering scheelt om hiervoor zoveel te betalen. Of is het weer zoiets als het accommoderen van ‘partijloyalisten’ en die presenteren gewoon bedragen die absoluut niet realistisch zijn. Wij kunnen het echt niet begrijpen. Het IMF volgt alles wat we doen en registreert ook de corruptieschandalen binnen de top die haast elke week opduiken en het feit dat haast nooit iemand verantwoordelijk wordt gesteld. Ook van een gerichte vervolging van de schuldigen en corrigerende maatregelen ter voorkoming van herhaling, is geen sprake. Het is het IMF dan ook opgevallen, dat er van een doortastende uitvoering c.q. doorvoering van de 184 maatregelen uit het Herstelplan dat over vier maanden afloopt, geen sprake is. De VES heeft aangegeven in haar laatste editie van INZICHT, dat ze geen toegang heeft tot de monitoringsrapporten van de overheid. Naar schatting van de VES, is er nog niet eens een kwart hiervan afgerond. “IMF ziet toch ook, dat de Regering vanwege persoonlijke en partijpolitieke belangen de in het Herstelplan opgenomen belasting op goudproductie weigert te verhogen, de grondhuurvergoeding weigert te verhogen en in plaats daarvan particuliere gronden voor miljoenen US dollars opkoopt om onder partijloyalisten ‘gratis’ te verdelen”, benadrukken VES-economen. Elke maand vertraging in het herstel van de economie, betekent dat het volk ca. 3 procent armer wordt. Om die reden … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname