ILO verleent technische assistentie bij opstarten CIP

Deze week vertoeft een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Suriname om te assisteren bij de opstart van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP). I verband met de opstart, zal ook met relevante stakeholders van gedachten worden gewisseld.
Aan het einde van de week hoopt de ILO-delegatie overeenstemming te hebben over de focus en aandachtsgebieden waarop het CIP zich in de beginperiode zal richten. Met de verkregen input van de stakeholders zal een programma worden opgemaakt specifiek gericht op het opstarten van het centrum. Speciaal hiervoor zal de ILO externe deskundigen aantrekken om het opstartproces te begeleiden en aan te sturen.
Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft de delegatie op maandag 5 september ontvangen om zijn visie kenbaar te maken ten aanzien van de operationalisatie van het CIP. De bewindsman benadrukte het belang van het CIP voor onze economie en gaf aan, het daarom zeer op prijs te stellen, dat de ILO bereid is om Suriname bij te staan bij de opstart. De minister benadrukte tijdens het onderhoud ook, dat het Surinaams bedrijfsleven voornamelijk bestaat uit micro, kleine en middelgrote bedrijven en dus specifieke uitdagingen heeft op het gebied van productiviteit en innovatie. Tijdens het onderhoud gaf de ILO-delegatie aan, dat Suriname in november op de agenda zal staan van de ILO Governing Body, zodat het bestuursorgaan omstandig geïnformeerd kan worden over de geplande activiteiten en steun die de ILO zal verlenen aan ons land.
Het CIP is in 2019 wettelijk ingesteld, maar door een tekort aan specifieke expertise en ervaring heeft het opstarten van het centrum tot heden op zich laten wachten. Dit is de reden waarom de Surinaamse delegatie in de marge van de afgelopen Internationale Arbeidsconferentie in juni 2022 in Genève, Zwitserland, een beroep had gedaan op de aldaar gestationeerde ILO-deskundigen, Mario Berrios en Severine Deboos, om technische assistentie te verlenen. Als uitvloeisel hiervan is de ILO-missie deze week in ons land.
Mario Berrios (specialist Small Enterprises Unit), en zijn counterpart van het Decent Work Team and Office for the Caribbean, John Bliek (specialist Enterprise, Cooperatives and Rural Development) maken deel uit van de delegatie. Bij het gesprek waren ook aanwezig Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken), Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt) en Jean Moerawi (fungerend hoofd Afdeling Vergunningen Intermediair).
Zowel de minister als de ILO-delegatie rekenen op een succesvolle missie, zodat aan het eind van de week, de ILO de nodige duidelijkheid heeft over de opstart en het beoogde functioneren van het CIP. De bedoeling is dat het CIP innovatie en productiviteit van sectoren en bedrijven zal helpen bevorderen. Dit kan zowel de bedrijven als de economie van Suriname ten goede komen. Concreet zal een van de taken van het CIP zijn om bedrijven bij te staan bij hun transformatieproces om productiever te worden. Het bestuur van CIP zal op korte termijn worden benoemd en noodzakelijk personeel zal worden aangetrokken voor het operationaliseren van het centrum. Naast het ministerie van AWJ, participeren in het bestuur ook de ministeries Economische Zaken; Landbouw, Veeteelt en Visserij en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, en vertegenwoordigers van Ravaksur en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.
The post ILO verleent technische assistentie bij opstarten CIP .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname