Illegale verkavelaars aangepakt met nieuwe wetgeving

Verkavelingsprojecten zullen eerst aan de voorwaarden van het ministerie van Openbare Werken (OW) moeten voldoen, alvorens er percelen worden verkocht of uitgegeven. Deze maatregel valt onder de nieuwe wet- en regelgeving die OW doende is in te voeren. Deskundigen van het ministerie hebben dinsdag een presentatie gehouden over de veranderingen.

Verkavelingsprojecten die niet worden ontwikkeld en niet voldoen aan de technische voorwaarden van het ministerie van Openbare Werken, zullen worden ingetrokken. Deze regel is met name bedoeld voor illegale verkavelaars die op geen enkele wijze zijn opgenomen in de huidige stedenbouwkundige plannen van de overheid en tegen de wet percelen aan burgers verkopen.

Ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zal geen gronduitgiftes meer kunnen doen voor bebouwing en bewoning zonder dat het verkavelingsproject door OW is goedgekeurd. OW wil met de nieuwe wetten en regels bewerkstelligen dat het werk op het ministerie efficiënter kan worden uitgevoerd. De wetten en regels zullen spoedig worden gepresenteerd aan de volksvertegenwoordigers, districtsraads- en ressortraadsleden.

Er is bij de presentatie benadrukt dat er streng zal worden opgetreden tegen eigenaren van leegstaande percelen en gebouwen, die hun eigendommen niet vrijhouden van hoog gras en bermen en goten niet onderhouden. Zij zullen conform de door de Raad van Ministers goedgekeurde wet- en regelgevingen beboet worden. Het ministerie van OW is gerechtigd de boetes op te leggen. “Hierbij zal streng worden gelet op het naleven van de milieuwetgeving”, tekent de voorlichting van OW op namens OW-minister Riad Nurmohamed.