Illegaal vuil dumpen een mentaliteitsprobleem

Bewustwording begint bij de samenleving
Jason Gummels,  O.D Afvalbeheer directoraat Openbaar groen heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat het storten van vuil op een illegale manier, meer een mentaliteitsissue is waar bijna heel Suriname mee te kampen heeft. Volgens Gummels betreft het een onnodige uitgave wanneer Openbaar Groen steeds weer werkzaamheden moet uitvoeren, omdat burgers vuil langs de wegen dumpen. Het zou beter zijn die gelden en andere middelen voor andere doeleinden te gebruiken.  Als volgens Gum-mels elke burger bewuster wordt, en niet zomaar zijn of haar vuil stort langs de openbare wegen, kunnen wij op die manier heel veel voorkomen. “Vuilophaal zal nooit perfect zijn, er zullen hier en daar wel klachten zijn.
Maar nogmaals het heeft te maken met de mentaliteit. Indien er klachten zijn, heeft Openbaar Groen een heel goede klachtenlijn om de problemen aan te horen, en oplossingen daarin te brengen.
Het is niet de verantwoordelijkheid van de vuilophaaldienst”, aldus Gummels. Kort geleden was er ook een situatie in het district Brokopondo, waarbij personen die woonachtig zijn in het gebied, vuilzakken hadden gezet op de weg om zo die te barricaderen als protest.
Het district valt tot nu toe nog onder de districtscommissaris die de verantwoordelijkheden draagt. De afdeling Afvalbeheer Openbaar Groen  heeft toen ingegrepen om samen met truckhouders van Brokopondo het vuil eenmalig op te ruimen, ofschoon het niet de verantwoordelijkheid is van Openbaar Groen.
 
The post Illegaal vuil dumpen een mentaliteitsprobleem .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname