HYPOCRISIE IN ULTIEME VORM

Ronald Hooghart, die officieel nog voorzitter is van de Centrale van  Landsdienaren Organisaties, CLO, zoals onlangs door de rechter bevestigd, roept momenteel Surinamers op, de straat op te gaan, om te protesteren tegen het wanbeleid van de regering Santokhi. Volgens Hooghart, pienaart het volk en daar is de regering Santokhi debet aan. Maar wie kent Hooghart de hypocriet niet? Is Hooghart vergeten, dat het zijn NDP-regering Bouterse is geweest, die de Surinaamse economie tot de grond heeft afgebroken en dat het zijn kabinet was, dat hij door dik en dun heeft ondersteund tot juli 2020, toen het niet meer in staat was de ambtenaren hun vakantiegeld en loon te betalen en er vroegtijdig moest worden overgedragen aan de huidige regering?
Wenst Hooghart het volk niet te herinneren aan het feit, dat de regering Bouterse, de huidige regering heeft achtergelaten met een binnenlands en buitenlands schuldenvraagstuk, dat in de vele miljarden SRD beloopt en zeker voor 1 miljard in vreemde valuta? Wenst Hooghart er niet op gewezen te worden dat het zijn Bouterse kabinet met Van Trikt op de Centrale Bank en Hoefdraad op Financiën was, dat de valuta kasreserves en termijndeposito’s van het volk, groot 197 miljoen dollar, heeft gestolen? Wil Hooghart verzwijgen dat geld dat aan de gemeenschap toebehoorde en toevertrouwd aan de commerciële banken, moest worden ondergebracht bij de Centrale Bank om vervolgens gewoon gestolen te worden door zijn NDP-kliek? Wil Hooghart dat de Surinaamse gemeenschap vergeet, dat reeds in 2014, de monetaire reserves van de Centrale Bank van Suriname, reeds door de NDP-regering en  Hoefdraad op de moederbank waren geplunderd?  Hooghart, waarom mochten de jaarrapporten van de Centrale Bank vanaf 2015 niet meer worden gepubliceerd? Juist ja, want dan zou men zien hoe men daar tekeer is gegaan met de tegoeden van dit volk, in zowel SRD als vreemde valuta. Hooghart moet de mensen ook vertellen dat de depreciatie of waardedaling van de SRD ten opzichte van de dollar en euro, gelijk is begonnen toen Hoefdraad met zijn wanbeleid op de Centrale Bank begon na 2010. Toen Telting wegging op de Centrale Bank in augustus 2010, liet hij Suriname achter met een wisselkoers van SRD2.80,- voor de Amerikaanse dollar. Toen Bouterse overdroeg aan Santokhi  in juli 2020, was de koers al SRD 9.39,- voor de dollar, dus de ontwaarding van onze munt was toen al een feit. Hooghart moet de laatste zijn waar de verarmde Surinaamse mens achter moet lopen om tot lotsverbetering te geraken. De man is een opportunist en een huichelaar die bezig is namens zijn baas, voor onrust te zorgen en wel in navolging van de andere pajongwaaiers bij de politie en het Nationaal Leger. Het gaat niet goed in Suriname en we willen allemaal verbetering en zeker een beter leven dat geënt dient te zijn op een gezonde koopkracht, maar dan moeten we ons wel laten leiden door mensen met het hart op de juiste plaats en dat is bij Hooghart, de eeuwige eigen voordeelzoeker, zeker niet het geval.
The post HYPOCRISIE IN ULTIEME VORM .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname