HVB: Vrouwen moeten zich zichtbaarder maken

De Internationale Dag van de Vrouw herinnert ons weer aan hoe speciaal een vrouw in het gezin en in de samenleving is. De laatste tijd wordt er ook gekeken hoe vrouwen zich in de westerse wereld bewegen en hoe het leven van hen in het oosten en andere delen van de aarde is.Wetenschappers hebben opgemerkt dat vrouwen zich vrijer willen en kunnen voortstuwen en onafhankelijker zijn in West-Europa en soortgelijke landen. Het systeem aldaar geeft hen de kans altijd carrière te kunnen maken en dat zij in een relatie zich veiliger voelen omdat er aangepaste regel- en wetgeving is. Het jammerlijke is dat zij meer een ietwat zakelijke moeder en partner worden waardoor het samenzijn, man en vrouw, vaak gauw scheurtjes krijgt die de kinderen niet ten goede komen.Verder zijn er over de hele wereld maar 6 Europese landen waar er gendergelijkheid heerst. Terwijl in het oosten en Afrika de zorg van moeder en vrouw veel meer geborgenheid in zich herbergt volgens deze onderzoekers. Het gezin langer intact blijft vanwege eeuwenoude geschreven en ongeschreven regels, soms zelfs met dwang opgelegd. In sommige culturen en godsdiensten mogen vrouwen zichzelf ook niet verder ontwikkelen en moet hun schoonheid bedekt worden. Mede daardoor zijn er 9 landen in Afrika en Jemen in Azië die het slechtst scoren op de wereldwijde SDG Gender Index.

Allemaal pro’s en contra’s die deskundigen uit hun onderzoekingen hebben kunnen vastleggen. Stof voor de samenleving maar meer nog voor vrouwen om na te denken hoe dit alles zich verder positief zal moeten ontwikkelen zodat hun leven er steeds beter van wordt.

Ook in de politiek hebben onderzoekers verschillen ontdekt in het politieke denken van de vrouw tegenover dat van de man. Een politica lijkt een meer of krachtiger sociaal beleid voor te staan ook vanwege het moeder- en zorggevoel waardoor zij dat bij de uitvoering mogelijk beter zullen kunnen managen dan hun mannelijke tegenhanger. Tevens schijnt corruptief handelen bij hun in veel mindere mate aanwezig te zijn. Allemaal ontdekkingen die een politieke aardverschuiving teweeg zouden kunnen brengen als vrouwen over haast de gehele aardbol het in de politiek voor het zeggen zouden krijgen.

Daarom streeft de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, (HVB) ernaar, omwille van de recentelijke ontdekte positieve eigenschappen van de vrouw op dit gebied, hen meer en meer de politiek in te krijgen. Niet om de mannen te bestrijden maar om samen met hen een evenwichtiger beleid te kunnen samenstellen. Want wat de huidige regering heeft gemaakt met hun huidig beleid i.h.b. dat op sociaal-economisch gebied heeft grote delen van het volk op 17 februari l.l. boos gemaakt. Wij keuren vernielingen af maar als de samenleving zo getart wordt dan komen er vaak genoeg erupties. We hopen dat de huidige machthebbers nu meer naar onze vrouwen zullen luisteren bij de nationale dialoog waar zij nu mee begonnen zijn.

Ook hopen wij dat onze vrouwen die met zovelen, veel meer dan het mannelijk geslacht, op onze universiteit en andere instituten studeren, betere posities in onze samenleving zullen weten te veroveren zodat er op vele vlakken een kentering komt, waarbij wij kunnen zeggen dat mede dankzij de bijdrage van de Surinaamse vrouw, Suriname eindelijk een betere koers vaart. Eén waarbij we merken dat welvaart en welzijn steeds zichtbaarder zullen worden.De HVB houdt in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw in haar centrum een motivatie session met een speciale gastspreker. De partij feliciteert de samenleving met deze dag i.h.b. de vrouw.