Hooghart roept op tot protestactie tegen wanbeleid regering

Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft voor vandaag, donderdag 17 november, opgeroepen tot een protestactie tegen wat hij het wanbeleid van de regering noemt. Er zal om 10 uur worden verzameld bij het standbeeld van Kwakoe. 
Op een protestvergadering in het CLO-centrum woensdag noemde Hooghart de verarming van de samenleving vanwege het wanbeleid van de regering tenhemelschreiend. De mensen kunnen de armoede in het land volgens hem niet meer aan. Op de protestvergadering trok de CLO-voorman sterk van leer tegen de regering. Die heeft in een schrijven aangegeven niet met het bestuur onder leiding van Hooghart te kunnen praten, omdat er een dispuut gaande is binnen de CLO. 
Maar, de regering praat wel met het bestuur van Michael Miskin. Op de vergadering woensdag werd van de regering geëist dat er met het CLO-bestuur van Hooghart wordt gesproken. De rechter in Kort Geding heeft recentelijk beslist, dat Hooghart nog steeds de rechtmatige voorzitter is van de CLO.
Voor de protestactie van vandaag heeft Hooghart niet alleen  landsdienaren opgeroepen, maar alle Surinamers.
SS