HOE ZIT HET MET DE KAVELS EN HUIZEN VAN ALTONA?

Terwijl burgers op zoek zijn naar een onderdak, worden zij op hardhandige wijze verwijderd, zo ook werden wij in de afgelopen periode geconfronteerd met grondschandalen, waarbij parlementariërs betrokken zijn. Het zijn deze zelfde mensen die kritisch stonden tegenover burgers die op oneigenlijke wijze een huis of perceel hadden weten te bemachtigen. Maar wat heb jij thans als volksvertegenwoordiger gedaan om deze groep tegemoet te komen? Zijn het niet dezelfde handelingen die gepleegd zijn? Hoe zit het met de percelen? Hebben ze hun rechtmatige eigenaar gekregen of zijn ze nog steeds overwoekerd door hoog wied, terwijl velen nog altijd de hoge huurprijzen moeten betalen?
Maar hoe zit het met de percelen die door de vorige regering aan voornamelijk jongeren en mensen met een laag inkomen waren toegezegd? Is er nog steeds een onderzoek gaande? Of tracht men ook deze percelen af te snoepen? Hoe kan het dat mensen al twee jaar rondlopen met bereidverklaringen, en nog steeds geen toewijzing in grondhuur kunnen krijgen? Moeten ook deze mensen zich online gaan registeren? Zaken lopen behoorlijk chaotisch, maar niemand binnen de regering die daar heibel over maakt. Moeten mensen eerst stichtingen opzetten, alvorens ze in aanmerking komen voor een stuk perceel.  Ook tijdens de vorige regering zijn er beloftes gedaan die nooit van de grond zijn gekomen. Zo konden bewoners uit het ressort Flora, overheidswoningen overkopen voor een appel en een ei. Dit project is ook nooit van de grond gekomen. Dus niet alleen deze regering heeft fouten gemaakt op het gebied van grondbeleid en volkshuisvesting, maar al jaren is GBB een nest van corruptie.
The post HOE ZIT HET MET DE KAVELS EN HUIZEN VAN ALTONA? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname