Het ‘boemerang effect’ in de Surinaamse politiek

Een land regeren is geen samenraapsel van wenselijkheden die vanzelf tot uitvoering komen. De economie van een land is opgebouwd uit reële cijfers. Een regeerprogramma dient altijd daarop gebaseerd te zijn. Op weg naar de verkiezingen is het echter gebruik dat partijen alles uit de kast halen om het volk te overtuigen van waarom zij het alternatief zijn. De meesten doen zulks zonder concreet in cijfers uit te leggen hoe zij het anders en beter zullen doen. Hun programma’s geven daarom veelal een andere werkelijkheid weer.
Waarom doen zij dat?Zij doen dit, gedreven door de drang naar regeermacht en wetende dat het volk niet, of onvoldoende onderzoek doet om achter het tegendeel te komen. Suriname staat bekend om de euforische stemming tijdens de verkiezingsperiode. Wij gaan er prat op dat wij tolerant zijn.
Weinig komt het bij menigeen op om die tolerantie te gebruiken om diepgaande discussies te voeren over plannen en personen die partijen presenteren, want die gaan samen. Goede plannen zijn niets waard zonder de juiste bemensing. De kiezer dient de factor mens in feite als de belangrijkste factor te zien. Door mijn ervaring in de politiek ben ik gaan beseffen dat mensen nauwelijks veranderen. Ze nemen slechts de vereiste gedaante aan, om het volk voor een bepaalt doel te bekoren (Kameleon gedrag).
Dit komt neer op misleidingIn de Surinaamse politiek wordt er vaak door de drang naar macht een vertekend beeld geschetst. Dit komt simpelweg neer op misleiding. Weinig partijen geven uitleg over de reële situatie. Het gros van het volk vraagt daar ook niet om, want men is niet geneigd te stemmen op partijen die hen voorhouden dat het moeilijk zal gaan, voordat het doel bereikt is. Men wilt horen wat goed klinkt. De gemiddelde burger heeft niet eens basiskennis over hoe de economie in elkaar zit.
Zelfs vele hoger geschoolden begrijpen het niet. Men denkt veelal dat met de intrede van een nieuwe regering er meteen positieve veranderingen binnen de economie zullen intreden. Zulks wordt hen ook voorgelogen en zij slikken het als zoete koek. Wat vaak aan het begin van een nieuwe regering ontstaat, is een euforiestemming die voortvloeit uit de gedane beloften en als het ware een vals vertrouwen heeft geschapen. Maar het is evident dat het volk vroeg of laat erachter komt dat het onwaarheden gepresenteerd heeft gekregen. Het volk zal zich dan keren tegen de eerder bejubelde overwinnaars. (Het boemerang effect).
Reductie ‘boemerang effect’Het boemerang effect kan men voorkomen door goed onderzoek te doen en eerlijk te communiceren. Positieve signalen en transparantie zijn keyfactoren. De drang om eerlijk te besturen moet groter zijn dan de drang naar macht. Wanneer de macht eenmaal in handen is: geef positieve signalen naar het volk toe. Soms zijn er geen financiële middelen om het beleid uit te voeren.
Het volk zal even de pijn moeten ervaren. Maar er zijn dingen waar er geen financiën voor nodig zijn; bijvoorbeeld het invullen van posten. Plaats bekwame mensen op de diverse posten, ook al zijn ze niet gelieerd aan jouw partij. Steek voorts veel tijd in het onderwijzen van het volk over het proces en waarom bepaalde beslissingen genomen moeten worden. Dat neemt veel tijd, maar de resultaten zullen blijvend zijn en daardoor voorkomen dat de boemerang terugkeert.
SRB