Hanna Dundas (68) Rotterdam 8-11-2022

Hilversum 14 november 2022

Matteüs 16: 25. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 

In liefdevolle herinnering,
onze zus en tante:

Hanna Dundas
geboren Paramaribo 13-1-1954overleden Rotterdam 8-11-2022

De uitvaartplechtigheid is op woensdag 16 november 2022
in de aula van:
Begraafplaats Crooswijk
Kerkhoflaan 1,
3034 TA Rotterdam

Moment van Afscheid: 13:30- 14:00
Woorden van Troost: 14:00- 15:00
Graflegging: 15:15 – 15:45

Na de uitvaart is er gelegenheid om te condoleren in het 
ZDA Kerkgebouw: 
Minstreelstraat 9
3051 PH Rotterdam
Tijd: 16:00- 18:00

Familie Dundas:
Wilfred & gezin
Hans † & gezin
Naomi & gezin
Ruth & gezin
Elisabeth
Jules & gezin
Mirjam & gezin
Gertie & gezin
Freddy & gezin
Benjamin & gezin
Margriet & gezin
Hilly

Namens de nabestaanden:Fam. Dundas