HANGENDE STOPLICHTEN, MAAR GEEN LAMPJE DAT BRANDT!

Het schijnt een normale zaak te zijn geworden, dat verkeerslichten niet meer voldoen aan de vereisten of zelfs helemaal niet meer werken. Niemand die er wat aan schijnt te willen doen of zich zorgen maakt over deze ontwikkeling. Het land staat helemaal op zijn kop en geen instantie, zelfs geen minister die zich daar zorgen over schijnt te maken. De laatsten zullen de uitgevallen stoplichten zeker niet zien, want daar maken ze sinds hun aantreden geen gebruik van. Ze racen door het verkeer met loeiende sirene van en naar hun plaats van bestemming, dat is hun nieuwe manier van leven. Misschien moeten er eerst grote ongelukken gebeuren alvorens de verkeerslichten weer in werking worden gebracht. In Suriname dempen we toch altijd de put wanneer het half verdronken is. Of wordt er ook op het onderhoud en de aanschaf van verkeersmeubilair bezuinigd? Het is ook de filevorming die zorgt voor onderlinge ruzies tussen de weggebruikers en die zelfs uitlopen op handgemeen. Dat had voorkomen kunnen worden! Maar ook voor scholieren is het moeilijker gebruik te maken van het verkeer. Misschien moet er wederom buitenlands bezoek komen, waardoor we weer even kunnen doen aan fisti prodo, zoals we gewend zijn.
Of wordt er ook daarvoor op een donatie gewacht? Je vraagt je af, wat er dan nog wordt gekocht uit staatsmiddelen! De minister van Openbare Werken had toch beloofd dit jaar te investeren in infrastructuur? Dit is ook een deel daarvan! En achterstallig onderhoud zal zeker niet in twee dagen worden verbeterd.
The post HANGENDE STOPLICHTEN, MAAR GEEN LAMPJE DAT BRANDT! .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname