HAKRINBANK WERKNEMERS ZIJN INTERNE CHAOS ZAT

Terwijl de verhalen van seksueel molest op de werkvloer binnen de Hakrinbank (HKB) nog vers in ons geheugen liggen, gebeuren nog meer dubieuze zaken binnen deze financiële instelling, waardoor leden van de Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) de behoefte hebben om te staken. Keerpunt vernam van medewerkers, dat deze staking te maken heeft met een aantal zaken die niet goed verlopen binnen de bank.
Er heerst volgens hen al geruime tijd een behoorlijke chaos binnen de organisatie. Naar wij vernemen is het personeel van de HKB het beleid van de huidige directie echt zat. “Tot op heden heeft de HKB geen voltallige Raad van Commissarissen (RvC) en daardoor worden er beslissingen genomen door de directie die niet in lijn zijn met de Bankwet”. Het personeel laat weten, dat zij indien nodig andere stappen zal ondernemen als er geen wijziging komt in het beleid, want als het zo doorgaat dan gaat de bank kapot, omdat er alleen wordt gekeken naar het eigen belang van de directie en niet meer naar een gezonde organisatiestructuur.
Rancune
De ontevredenheid heerst al geruime tijd binnen de organisatie, want sinds januari kwamen bepaalde medewerkers in aanmerking voor een prestatie bonus, maar vanwege een rommelige HR-afdeling is dat helaas tot nu toe uitgebleven. Daarnaast is er een hoog verloop van medewerkers geconstateerd binnen de Hakrinbank (HKB), want het is opgevallen dat heel veel vrouwen hun ontslag hebben ingediend na alles wat er is gebeurd m.b.t. het onderzoek van Seksueel Molest op de werkvloer. Vrouwen voelen zich naar wij vernemen niet meer veilig binnen de bank en ook niet beschermd. Er is rancune geconstateerd bij de vrouwen die de gezamenlijke brief aan de Procureur Generaal (PG) met de vrouwen organisaties hebben getekend. “Wat er dan bij is gekomen is, dat er hele vreemde dingen gebeuren binnen de HKB in het kader van benoemingen in hoge posities. Binnen de bank is een enorme scheefgroei opgemerkt van mensen op hoge posities die het profiel niet bezitten, noch de opleiding en niet eens de werkervaring, maar zij krijgen ineens hoge posities, omdat zij worden gezien als loyalisten van de directie”, aldus enkele werknemers van de HKB.
Frustraties
Verder vertelden medewerkers, dat er op een filiaal van de HKB momenteel zware ontevredenheid heerst, omdat een branch-manager de hele zaak frustreert. “De branch-manager was voor haar benoeming twee jaar terug niet goed bevonden en is eigenlijk niet door de selectie gegaan, maar werd toch benoemd door de directie van de HKB.
Nu heerst er een zodanige situatie binnen het voormelde filiaal, waarbij documentaties/stukken kwijtraken, collega’s melden om de haverklap ziek, of dienen hun ontslag in, waardoor het werk niet optimaal wordt verzet vanwege onderbezetting. De medewerkers van het filiaal zijn gewoonweg niet gemotiveerd om te werken onder de huidige leiding van de branch-manager”, zegt een HKB- medewerker.
Fraude
Wat momenteel ook speelt binnen de HKB, is dat er medewerkers zijn thuis gezet vanwege de fraude die onlangs is geconstateerd. “In deze groep mensen is een aantal die niets te maken heeft met de fraude, maar indirect werd zij gekoppeld aan de hoofddader. Deze collega’s waren van geen kwaad bewust en die zijn nu ook thuis gezet met de mededeling dat de zaak onderzocht wordt. Inmiddels zijn deze medewerkers al twee maanden thuis en zij weten niet wat er met hun gaat gebeuren”, aldus een HKB- medewerker tegenover de krant. Deze fraude heeft betrekking op een medewerkster van de HKB, Sharon Z., die een grootschalige fraude heeft gepleegd voor een bedrag van ruim SRD 18 miljoen. Ruim twee jaar heeft Sharon Z. deze frauduleuze transacties bewerkstelligd en het vermoeden bestond bij de ontdekking dat er meerdere medewerkers betrokken waren bij deze fraude en dat zal uiteindelijk het onderzoek uitwijzen.
The post HAKRINBANK WERKNEMERS ZIJN INTERNE CHAOS ZAT .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname