Hakrinbank Werknemers Organisatie bezorgd over vertrek collega’s

De Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO) heeft naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen de bank, haar bezorgdheid geuit tegenover de algemeen directeur, Rafiek Sheoradjpanday. Dit verneemt de redactie uit zeer betrouwbare bron. Voorts vernemen wij, dat de HWO zeer bezorgd is over de reputatieschade die de Hakrinbank (HKB) heeft opgelopen rondom de perikelen die betrekking hebben op de algemeen directeur. Ook de fraudezaak binnen de bank heeft volgens de HWO, bijgedragen aan reputatieschade. De HWO heeft in het kader van deze ontwikkelingen gevraagd naar duidelijkheid over de wijze waarop het vertrouwen van de klanten kan worden hersteld.
De HWO heeft naar wij vernemen, tevens de algemeen directeur duidelijk gemaakt over hoe zorgwekkend het is, dat er medewerkers  vertrekken bij de bank die een lange diensttijd hebben. De werknemers zijn naar verluidt zich ervan bewust dat dit kennisverlies met zich meebrengt, hetgeen niet positief is voor de bedrijfsvoering van de bank. Ook het vertrek van de financieel directeur baart de HWO zorgen, want die functie is essentieel voor de continuïteit van de bank.
Vertrek medewerkers
In de eerste week van deze maand werd bekend, dat de CFO van de HKB, Magalie Loswijk-Keerveld en drie vrouwelijke managers van de afdeling ICT, Project Management en Internal Audit, hun ontslag hadden ingediend.
De algemeen directeur en president-commissaris zouden naar verluidt, een cultuur van persoonlijke loyaliteit en bescherming van hun eigen posities boven een gezond bankbedrijf en een vrouwvriendelijke en genderveilige omgeving in de hand werken op verschillende manieren. Voorts vernemen wij, dat de algemeen directeur het vierogenprincipe oftewel twee-handtekeningensysteem naast zich neerlegt door zowel voorbij te gaan aan de statuten als de door CBvS voorgeschreven richtlijnen, om de eigen inzichten door te drukken.
The post Hakrinbank Werknemers Organisatie bezorgd over vertrek collega’s .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname