Guyanese minister over de 150 visvergunningen

‘We zullen deze kwestie blijven aanvechten’
‘’We zullen de visvergunningenkwestie tussen Suriname en Guyana blijven aanvechten totdat die in orde is‘’, zegt de Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, tegenover News Room Guyana, naar aanleiding van de drie Guyanese kapiteins, die enkele dagen geleden in Nickerie (Suriname) zijn aangehouden en ingesloten. Het drietal dat over valse vergunningen beschikte, ontplooide activiteiten in de Surinaamse wateren. Het gaat om de kapiteins Ramesh Ramchand, Mahendra Bissessar (Annandale, East Coast Demerera) en Troy Tyrell (Lusignan).
Tot nog toe is er een onderlinge regreling waarbij Guyanese vissers visvergunningen van Surinamers huren. Volgens de Guyanese vissers is dit een uitbuitende en niet-gesanctioneerde regeling. Op grond van de Surinaamse grondwet, worden visvergunningen alleen verleend aan Surinaamse staatsburgers.
Ofschoon het drietal waarschijnlijk morgen in vrijheid wordt gesteld, zodat ze terug kunnen naar hun thuisland, zegt Mustapha informatie te zullen inwinnen van wat er zich precies heeft afgespeeld. ‘’Ik weet dat de kapiteins dinsdag komen, maar ik heb er niet veel informatie over. Ik probeer nu informatie over de zaak te krijgen, dus ik zal mijn visserijofficier vragen om een rapport voor mij te maken. Ik zal dinsdag met ze praten als ze hier zijn ‘’, aldus Mustapha.
De Guyanese minister herinnert Suriname aan een overeenkomst om 150 vergunningen te verlenen aan Guyanese vissers. Deze overeenkomst is bijkans twee jaar geleden tussen de Surinaamse en Guyanese regering ondertekend.
‘’Maar tot op heden is er geen vergunning afgegeven. We hebben alle informatie ingediend en ze maken valse beweringen nu ze geen vergunning kunnen geven. We hebben een overeenkomst met de minister van Landbouw daar die het op schrift heeft gesteld en zei, dat ze een overheidsbedrijf zullen oprichten om ervoor te zorgen dat het Guyanese vissersvolk een vergunning heeft. Dat bedrijf zal de 150 vergunningen afleveren”, stelde Mustapha. ‘’Guyana zal niet rusten zolang de vergunningen niet verleend worden. We zullen de kwestie blijven vertegenwoordigen, want dat was een wederzijdse overeenkomst tussen de regeringen.‘’
The post Guyanese minister over de 150 visvergunningen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname