Guyana vertrouwt op onafhankelijke uitspraak ICJ in grenszaak tegen Venezuela

De hoorzittingen werden afgelopen dinsdag afgesloten bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), over de voorlopige bezwaren van Venezuela tegen de zaak met betrekking tot de arbitrale uitspraak van 3 oktober 1899 (Guyana vs Venezuela), ingediend door Guyana. Ter afsluiting van de zetel van het Hof in Nederland, bevestigde Guyana’s vertegenwoordiger Carl Greenidge, Guyana’s geloof en vertrouwen in het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties om onafhankelijk en onpartijdig te oordelen over Guyana’s vorderingen in overeenstemming met het internationaal recht.
“Alle eerdere pogingen om de controverse op te lossen door middel van bemiddeling of onderhandeling hebben allemaal gefaald. De enige hoop op een oplossing van de controverse, ligt in een bindende en definitieve vaststelling van Guyana’s claims door deze rechtbank”, stelde Greenridge.
Hij zei dat de argumenten van Venezuela ter ondersteuning van zijn voorlopige bezwaren, waren gebaseerd op ‘’beschuldigingen en retoriek’’ en ‘’te kort aan inhoud’’. De vertegenwoordiger herhaalde de vastberadenheid van Guyana vanaf het moment dat de voorlopige bezwaren van Venezuela werden ingediend, bedoeld om de uitspraak van de rechtbank over de beweringen van Guyana dat de onderscheiding van 1899 geldig is en bijgevolg dat de regio Essequibo tot Guyana behoord, te vertragen.
“Venezuela wil echt niet dat dit Hof de gegrondheid van de beweringen van Guyana beoordeelt. Men kan niet aan de conclusie ontsnappen, dat het een verlangen is om door te gaan met het bestendigen van een onwaarheid, in plaats van een verlangen om de waarheid bloot te leggen en te rechtvaardigen, die ten grondslag ligt aan de vijandigheid van Venezuela tegenover het Hof dat de claims van Guyana behandelt”, zei hij.
Nu de argumenten zijn afgelopen, zal het Hof een oordeel moeten vellen over de voorlopige bezwaren van Venezuela en of het de vorderingen van Guyana in deze zaak moet voorzitten. Guyana heeft het Hof gevraagd om de arbitrale uitspraak van 1899 te handhaven, aangezien Venezuela twijfelt aan de geldigheid ervan. Het Hof is bevoegd om kennis te nemen van de zaak, zoals het in december 2020 heeft beslist. Guyana heeft vervolgens in maart 2022 zijn memorie ingediend over de gegrondheid van zijn zaak tegen Venezuela, in overeenstemming met een bevel van het Hof.
De vastberadenheid van het Hof met betrekking tot de voorlopige bezwaren van Venezuela staat de voortgang van de inhoudelijke zaak in de weg. Om deze reden zei Guyana, dat Venezuela probeert de afronding van de zaak uit te stellen. Het Hof zei in een verklaring aan het einde van de zitting, dat zijn beslissing op de preliminaire bezwaren zal worden uitgesproken tijdens een openbare zitting, waarvan de datum te zijner tijd bekend zal worden gemaakt. Mocht het Hof de argumenten van Guyana tijdens deze hoorzitting valideren, dan heeft de Coöperatieve Republiek het Hof gevraagd om een ​​datum vast te stellen voor de indiening van het tegenmemoriaal van Venezuela met betrekking tot de inhoudelijke zaak, niet later dan negen maanden na zijn uitspraak over de zaak van Venezuela.
The post Guyana vertrouwt op onafhankelijke uitspraak ICJ in grenszaak tegen Venezuela .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname