Guyana investeert zwaar in landbouw om zelfvoorzienend te worden

In overeenstemming met haar visie om de niet-olie-economie te versterken, overmatige afhankelijkheid van aardolie-inkomsten te voorkomen en ervoor te zorgen dat Guyana zelfvoorzienend is, is de regering van Guyana de eerste zes maanden van het jaar ijverig gebleven bij het uitvoeren van belangrijke investeringen in de landbouw. Volgens het ministerie van Financiën in Guyana, werd GY $ 15,8 miljard van de GY $ 32,6 miljard begroot voor de landbouw, besteed in de sector. Dit werd gedaan om de teelt en productie uit te breiden om de import te verminderen, de export te vergroten en diversificatie te bevorderen, ondanks de heersende La Niña-weersomstandigheden. Als zodanig werd een begin gemaakt met de bouw van grote infrastructuur, de aanschaf van belangrijke apparatuur en machines en de oprichting van de nodige systemen en partnerschappen.
Er werd ook opgemerkt dat GY $ 142,7 miljoen van GY $ 343,7 miljoen tijdens de beoordelingsperiode door de visserijafdeling is uitgegeven. Er zijn door de Guyanese overheid voortdurende interventies geweest in een verhoogde aquacultuurproductie van 444,1 procent in de eerste helft vergeleken met dezelfde periode in 2021. Bovendien nam halverwege het jaar de brakwatergarnalenproductie toe met 292,6 procent, wat een direct gevolg was van het uitgebreid productieprogramma voor brakwatergarnalen. Deze interventie heeft geresulteerd in de rehabilitatie van meer dan 673 hectare garnalenkwekerijen, waar meer dan 28 garnalenkwekers van profiteren, terwijl het heeft bijgedragen aan de diversificatie van de visserij-industrie.
Bij het voortzetten van de inspanningen om jongeren werkgelegenheid te bieden, gaf het Landbouw- en Innovatieprogramma voor ondernemerschap tijdens het eerste halfjaar, 50 landbouwafgestudeerden toegang tot de recent gebouwde schaduwkassen, en tegen het einde van het jaar zouden nog eens 50 afgestudeerden hiervan profiteren. Dit programma zal zorgen voor een inkomen voor deze jongeren veranderen en tegelijkertijd de teelt van hoogwaardige gewassen zoals broccoli, bloemkool, paprika en wortelen vergroten.
In de eerste helft van 2022 werd het doel van de regering om de technische ondersteuning van agroverwerkers te decentraliseren ook bevorderd met drie agro-incubators in Fort Wellington, St. Ignatius en Watooka. In het derde kwartaal zal naar verwachting nog een agri-business incubator worden gevestigd in Parika. De kleine agroverwerkingsbedrijven zullen verder profiteren van vijf agroverwerkingsfaciliteiten in Parika, Sophia, Mabaruma, White Water Creek en Charity, die tegen het einde van het jaar volledig zullen zijn uitgerust.
De voorgaande investeringen zijn ook in overeenstemming met het streven van president Mohamed Irfaan Ali om de voedselimportrekening van het Caribisch gebied in drie jaar met 25 procent te verlagen. Ali richt zich op de transformatie van de landbouwsector in de regio door waarde te creëren, met nauwe deelname van de particuliere sector. De hoofdlijnen van deze visie zijn de verbetering van de efficiëntie van de input- en outputmarkten voor agrovoeding, transport en logistiek, toegang tot energie en nationale en grensoverschrijdende marketing en distributie.
 
The post Guyana investeert zwaar in landbouw om zelfvoorzienend te worden .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname