Grootse viering Jawa Festa op Onafhankelijkheidsplein

De voorbereidingen van het Javaans Nieuwjaar, dat tot een nationale vrije dag is verheven verlopen vlot, zegt minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). Jawa Festa wordt op het Onafhankelijkheidsplein gevierd. Het is meer dan 20 jaar geleden dat het verzoek is gedaan om het Javaans Nieuwjaar te verheffen tot nationale vrije dag. Dit ter erkenning voor de bijdrage die de Javanen hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.
De Commissie nationale vrije dagen had aan de vorige regering geadviseerd om zowel het Chinees als Javaans Nieuwjaar te verheffen tot nationale vrije dag, maar koos ervoor om alleen van de Chinezen te verheffen tot een nationale vrije dag. De regering-Santokhi heeft besloten om ook die erkenning aan de Javaanse broeders en zusters te geven en daarom kan deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.
De bedoeling is dat 31 juli de Jawa zich laat zien aan haar mede landgenoten en aangeeft: “we zijn er nog, un ben kanti maar un de eteh – we erkennen dat we zijn misleid en verleid, maar willen dat achter ons laten en kijken naar de weg van herstel en eenheid voor die Jawa. Want een verenigd Jawa is goed voor land en volk.”
De voorbereidingen zijn al enkele maanden aan de gang en zijn er kosten noch moeite bespaard om deze dag te laten slagen. “Wij gaan de Javaanse traditie en cultuur tentoonstellen aan alle Surinamers,” zegt Somohardjo. Daarnaast komen er artiesten uit Indonesië en wordt een Pasar Malam gehouden en nog veel meer. Ook zullen er bussen worden ingezet en verwacht Somohardjo duizenden mensen.