Gronduitgifte Sabaku-project voor zes maanden opgeschort

De gronduitgifte van het Sabaku-project te Paramaribo-Noord is voor zes maanden opgeschort. Dit deelde president Chandrikapersad Santokhi vandaag mee tijdens een regeringspersconferentie. Volgens het staatshoofd is de regering hiertoe overgegaan, om te voorkomen dat begunstigden een hypotheek vestigen op de gronden of deze overdragen. ‘’Ik heb vandaag een presidentieel besluit geslagen om voor zes maanden alle uitgiftes op te schorten. Een presidentiële commissie gaat deze kwestie volledig onderzoeken, in bestuursrechtelijke en administratieve zin. Het strafrechtelijk onderzoek zal onafhankelijk gedaan worden door het Openbaar Ministerie‘’, verklaarde Santokhi. Deze kwestie is volgens Santokhi reeds besproken in de regeringstop, daarnaast is er ook overleg geweest met juristen en de waarnemend procureur-generaal.
Alle begunstigden krijgen binnenkort ook een brief met het presidentieel besluit dat gebaseerd is op artikel 10 lid g van de grondwet. Volgens dit wetsartikel is de president bevoegd besluiten van de Raad van Ministers en ministers te schorsen. ‘’Van deze wet zal ik nu vaker gebruik maken‘’, verduidelijkte Santokhi. Ook zullen de instanties c.q. MiGLIS, de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), notarissen en anderen die betrekking hebben op gronduitgifte, op de hoogte gesteld worden van dit besluit. Terwijl de regering oplossingsmodellen aan het ontwikkelen was, werden er volgens het staatshoofd, advertenties geplaatst waarbij er gronden verkocht worden op het Sabaku-project.
‘’Daarom hebben we het besluit genomen dat er voorlopig geen overdracht van gronden plaatsvindt op dit project, er geen registraties worden gedaan van de Glis. Belangrijk is dat er geen hypotheken gevestigd worden op de gronden, anders trekken we straks een perceel met een hypotheek in. Alle instanties worden per brief in kennis gesteld van dit besluit, ook KKF. Want men verkoopt geen gronden op naam van stichtingen, maar verandert het bestuur. Ook dat zal voorlopig niet kunnen‘’, aldus de president.
Hij zegt het dossier van het Kronenburg-project te hebben ontvangen. Ook dat zal net als het dossier van het Sabaku-project bestudeerd worden, alvorens er een besluit wordt genomen. Er zal eveneens worden nagegaan of er strafrechtelijk handelingen zijn gepleegd en of er rechtmatig is gehandeld.
The post Gronduitgifte Sabaku-project voor zes maanden opgeschort .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname