Grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners Witboiti

60 toewijzingsbeschikkingen en 406 bereidverklaringen zijn gisteren uitgereikt aan bewoners van de Goede Verwachting (Witboiti). Waarnemend president Ronnie Brunswijk benadrukte dat eenieder recht heeft op een stuk grond, maar dat het niet de bedoeling is dat burgers blijven occuperen. Hij riep burgers die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor grondpapieren, de moed niet moeten op te geven want, er komt een vervolgtraject voor Goede Verwachting. De ontbossingen van de uitgegeven projecten zullen vanaf januari 2023 starten, zodat belanghebbenden toegang krijgen tot hun percelen om een woning op te zetten.

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer zei dat de overige occupatiegebieden afgehandeld zullen worden, terwijl er onderhandeld wordt met de rechtmatige eigenaren. Echter geeft de bewindsvrouw aan dat burgers het occuperen van gronden achterwege moeten laten, omdat ze vervolgd zullen worden door de autoriteiten, meldt de Communicatiedienst Suriname. “Occupatie is bij wet strafbaar en zal niet getolereerd worden, daarom heeft iedere burger de mogelijkheid om zich online te registreren. Het ministerie werkt hard om de achterstand van het aantal grondaanvragen in te lopen,” benadrukt Vorswijk.
Districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest Fulgence Javinde geeft aan content te zijn met het feit dat burgers die langer dan 30 jaren hebben gewacht, eindelijk hun grondpapieren in handen hebben. De burgervader merkt verder op dat belanghebbenden hun verplichtingen moeten nakomen om de titel op grondhuur te krijgen. De nodige zaken moeten in orde gemaakt worden, zodat de documenten niet vervallen.

Assebmleelid Edgar Sampi (ABOP) is blij dat er hiermee invulling is gegeven aan de verkiezingsbelofte van de regering. Ook drukte hij de burgers op het hart hun zaken in orde te maken. Het is de bedoeling om het occupatieprobleem op te lossen en de bewoners zekerheid te bieden.