Griffiers willen verhoging salaris en toelagen; werk neergelegd

Griffiers bij de rechterlijke macht hebben voor onbepaalde tijd het werk neergelegd. Twee bonden hebben maandag een petitie ingediend bij het Kabinet van de President. Ze willen loonaanpassingen en verhogingen van toelagen. De achterhaalde vervoerstoelage van SRD 200 per mand moet opgetrokken worden naar SRD 1.500 per maand, telefoontoelage van SRD 15 per maand naar SRD 1.000 per maand. De toelagen zijn sinds 1998 niet aangepast, delen de gebelgde griffiers mee.Een aantal leden van de Vereniging van Griffiers bij de Rechterlijke Macht en de Bond Griffiepersoneel bij de Rechterlijke macht, zijn naar het kabinet getogen om de petities persoonlijk aan president Chan Santokhi te overhandigen. Hij kon ze echter niet ontvangen. Directeur Adjay Moensi heeft de organisaties aangehoord en de stukken in ontvangst genomen.De Vereniging van Griffiers wil een representatietoelage van 20 procent van de maandbezoldiging, vervoerstoelage van SRD 2.000 per maand (het is nu SRD 40 per maand), toelage voor telefoon van SRD 15 naar SRD 1.000 per maand, een SZF tandheelkunidig pakket C, en voor het gezichtsvermogen SRD 3.500 per twee jaar op declaratiebasis.Het administratief personeel aangesloten bij de Bond Griffiepersoneel, wil een overbruggingstoelage van 30 procent op de maandbezoldiging (en moet onbelastbaar zijn), een vervoerstoelage van SRD 1.500 per maand (het is nu SRD 20 per maand), het in orde maken van de bevorderingen van personeel, een kledingtoelage,  SZF tandheelkundig pakket C, en voor het gezichtsvermogen SRD 3.500 per twee jaar op declaratiebasis.De Vereniging en de Bond willen dat uiterlijk eind november aan de eisen is voldaan. Bestuursleden Charissa Dorff en Jennel Zaandam geven aan dat sinds maart van het vorige jaar er met het ministerie van Justitie en Politie over de toelagen gesproken wordt. De organisaties genieten de steun van de Hofpresident die ook voorstellen heeft gedaan voor loonaanpassingen.”Met onze werkgever, Juspol, hebben we geen compromis bereikt,” deelt Dorff mee. “Daarom zijn we hier bij de president.” Een ander probleem is het tekort aan griffiepersoneel waardoor de werkdruk zwaarder is en er langere uren worden gemaakt. Mensen trekken weg door de onderwaardering, wordt er aangegeven.Het werk blijft voor onbepaalde tijd neergelegd. “We gaan nu terug naar het werk om uit te klokken, niet om de werkzaamheden te hervatten,” deelt Zaandam mee. “We gaan naar huis en wachten de reactie af van de regering. Wat er vandaag gebeurt, is nog niet beslist, “dus als de reactie uitblijft gaat onze actie door. We willen een positieve reactie. We zijn ook al moe. We gaan dood. We willen echt een oplossing hebben.”