GOOD GOVERNANCE ZOEK

Het is zeer pijnlijk om steeds weer aan te zien, dat figuren die steeds “governance” roepen, zelf steeds de good governance code die er bestaat in een organisatie, zoals die hoort te zijn, vertrappen. Maar dat is aan de ene kant te begrijpen van iemand die zich schuldig maakt aan aanstootgevend gedrag en ongestraft ermee wegkomt. Maar ook dat is te begrijpen, want degenen die horen op te treden, grijpen niet in, omdat de persoon in kwestie nu nog meer kneedbaar is voor hen en daarmee hun belang nu nog meer zal kunnen dienen. Deze groep kapitaalkrachtige ondernemers, heeft niet alleen het bestuurlijk orgaan van de bank in hun greep, maar ook het controlerend orgaan van het bestuur. ‘Good governance’ noemen we het toch?
Deze governance structuur loopt precies zo door binnen de bank, waarbij deze RS de cruciale organen binnen de bank, in zijn greep heeft. Vandaar dat deze onbewust onbekwame managers door dure consultants bijgestaan moeten worden in hun dagelijkse werkzaamheden. We hebben trouwens al eerder gezien, hoe onbewust onbekwaam deze managers zijn door afspraken met betrekking tot bewijsmateriaal op het briefhoofd van de bank te zetten. Dus laat de dure consultants maar het werk doen. Als we verder het jaarverslag van de bank kritisch bekijken, valt op dat de afdeling IAD steeds, al dan niet bewust, zwak wordt gehouden door steeds een externe waarneming het werk te laten verrichten. Volgens mij was de CFO de laatste persoon die de werkzaamheden vanuit een vaste dienstbetrekking heeft verricht. O ja, die is nu directielid. Alweer denken we dan aan de governance, want in de communicatie van de bank, merken we helaas daar niets van. Ieder stuk wordt steeds afgesloten met ‘directie’ en een handtekening van de CEO. Dat terwijl de statuten uitdrukkelijk aangeven, dat de directie de bank vertegenwoordigt en de directie minimaal uit twee leden bestaat. Dit is vaker opgevallen in interne en externe bekendmakingen, persberichten en andere communicatiemiddelen: zelden of nooit zie je de handtekening van de vrouwelijke CFO.
Hopelijk mag het vrouwelijke directielid, wél intern de nodige documenten tekenen. Dus als we alle zaken op een rijtje zetten, heeft deze CEO nu al de CFO, IAD, de compliance en de RMD, in zijn greep. En sinds kort ook de afdeling Legal, zoals op de onlangs gehouden AVA is gebleken. Rest nog de externe accountant, maar die lijnen zijn niet zo moeilijk. In ons klein Suriname weten voldoende mensen wat de familieband is tussen die twee en als kers op de taart, is de auditor van de externe accountant de echtgenoot van de manager RMD.
Dan komen we weer terug op good governance. De AVA is het hoogste orgaan en de directie en RvC zijn verantwoording verschuldigd aan de AVA. Door op de AVA bewust een aantal vragen die in het begin zijn gesteld te parkeren voor later en onbeantwoord te laten, hebben de RvC en directie aangetoond, dat zij lak hebben aan de governance regels. Door deze bewuste handeling te plegen, wetende dat de late avond of vroege ochtend de overhand bij de groep kapitaalkrachtigen ligt, is voor deze constructie gekozen. De directie en RvC hadden zich goed voorbereid. Dat bleek ook uit de gewapende security die aanwezig was. Niet meteen op het eerste gezicht, maar wel voor degenen die daar oog voor hebben. In die good governance zijn de CEO en zijn president-commissaris wel een kei. Alle kritische personen onder zich uitschakelen of monddood maken door intimidatie en zichzelf kneedbaar opstellen naar hun meesters.
We zullen het daarom niet eens over de integriteit hebben van deze twee personen. Dat wordt een boekwerk, want wat niemand en ook de aandeelhouders niet uit het oog moeten verliezen, is het vertrek van drie RvC-leden, het vervroegd terugtrekken van een vrouwelijke kandidaat RvC-lid en een kandidaat directielid. Maar dat integere personen niet gewenst zijn binnen de bank, was allang duidelijk. Dit is allemaal wederom alleen een bevestiging daarvan.
Het is overduidelijk dat de huidige CEO niet in staat is de bank te leiden. Los van alle schandalen over buitensporig onzedelijk gedrag, moeten de aandeelhouders al jaren horen, dat er een degelijke internet banking applicatie komt en mobile banking. Helaas niets bijzonders voor zo iets simpels in deze moderne tijd. Voorts ook de vele verliezen waar er geen antwoord op wordt gegeven, zoals de kwestie RCR-Zorghotel, USD-swaps, de kwestie SLM, etc. Het is allemaal overduidelijk wiens belang gediend wordt.
Maar alles is duidelijk. De Staat Suriname en de kapitaalkrachtigen, hebben er alle belang bij dat hun kneedbaar mannetje, blijft zitten. De CBvS zal ook niet kunnen ingrijpen, omdat deze zelfde groep kapitaalkrachtigen, ook daar het beleid bepaalt. Chapeau aan deze kneedbare figuren met jullie lachwekkende good governance.
The post GOOD GOVERNANCE ZOEK .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname