Girdhari: Vraagtekens bij verkoop Grassalco goud voor SLM

“Het is zeer vreemd dat de regering het besluit genomen heeft voor de verkoop van de goudvoorraad van Grassalco en de US-dollar aan te wenden ter financiering van het Herstelplan van de SLM en Grassalco. De regering gaat waardevolle goudopbrengsten aanwenden om slecht draaiende staatsbedrijven te financieren met het risico van het verbrassen van de financiële middelen. Dit geschiedt allemaal in een waas van geheimzinnigheid”. Aan het woord is Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname. De goudvoorraad heeft een geschatte waarde van US$ 18 miljoen.

De aandeelhouder, de Staat heeft Grassalco toestemming gegeven voor de verkoop van de goudvoorraad. Tussen US$ 14 tot 15 miljoen zal geleend worden aan de SLM en de rest zal worden aangewend door Grassalco. Beide bedrijven zullen het geld gebruiken ter financiering van hun eigen herstelplan. Girdhari zegt aan Suriname dat het besluit van de regering vraagtekens oproept. Het is de samenleving ook niet voorgehouden wat het herstelplan van de SLM inhoudt. “Goed bestuur houdt in dat de autoriteiten het SLM herstelplan delen met de samenleving en de relevante stakeholders, zoals reisbureaus, exporteurs, postpakketbedrijven en de SLM vakbond”. Girdhari vindt dat op basis van een discussie met de betrokkenen, een zo breed mogelijk gedragen herstelplan moet komen.

In het regeerakkoord 2020-2025 staat vermeld dat diverse parastatale bedrijven en organisaties zullen geëvalueerd worden en zo nodig tot private ondernemingen/instellingen ontwikkeld worden. Helaas zijn dit loze woorden, want na twee jaar regering is er nog geen nationaal beleid ontwikkeld om de tientallen staatsbedrijven te revitaliseren, gezond te maken en eventueel te privatiseren.”Tot nu toe weten we niet wat de overheid wenst te doen met de verlieslatende Staatsbedrijven?”, merkt de secretaris van de VES op. Veel van de verlieslatende staatsbedrijven ontvangen subsidie en zijn een uitgavenpost op de staatsbegroting. Veel van de bedrijven hebben ook bezittingen die bij een privatisering inkomsten kunnen opleveren.

De SLM-directie heeft meegedeeld dat het bedrijf een schuld heeft van US$ 75 miljoen. Er is geen inzicht gegeven over wie de schuldeisers zijn en wat de bedragen zijn, voert Girdhari aan. “Waarvoor zal de lening van US$ 14-15 miljoen besteed worden? Wat is het (terug)verdienmodel van de SLM? Zal de lening zorg dragen dat de SLM zelfstandig weer optimaal zal gaan vliegen en geld verdienen om de vliegoperaties veilig te stellen en in staat zijn de lening en overige schulden terug te betalen? En met hoeveel medewerkers zal de SLM de komende periode voorgezet worden?”, vraagt Girdhari zich af.

Het geld zal door SLM worden geleend voor 8 jaar met een gemiddelde rente van 4,8%. Waarop is de termijn van 8 jaren gebaseerd?, wil Girdhari weten. En met welke financiële instrumenten en in welke mate zijn de risico’s afgedekt. Dit zijn enkele cruciale vragen die onbeantwoord blijven. Hetzelfde geldt ook voor Grassalco die US$ 3-4 miljoen nodig heeft ter financiering van zijn herstelplan.

Een paar weken terug was de regering al ingekomen met US$ 2 miljoen voor SLM. “Waar is het geld voor gebruikt. Terwijl de kinderartsen van AZP de noodklok luiden, zien we dat de regering zonder uitleg naar de gemeenschap, staatsmiddelen beschikbaar stelt aan de noodlijdende SLM, dat zelfs niet eens de beschaafdheid kan opbrengen om gestrande passagiers correct te behandelen. Nu zal de SLM een lening aangaan van US$ 14-15 miljoen. Indien de SLM deze lening niet terug kan betalen, zal de Surinaamse burger weer het gelag moeten betalen”, voorspelt de VES-topper.