Gezamenlijke operaties Maritiem Regio-West en Dienst ’s Lands Bosbeheer

Na verkregen informatie dat illegale Guyanezen reeds geruime tijd bezig zijn met illegale houtkapactiviteiten in de omgeving van de zogeheten “Pand-E kanaal” langs de Corantijnrivier, heeft de Maritieme Politie Regio-West op zondag 12 juni in samenwerking met leden van de Dienst ’s Lands Bosbeheer een operatie uitgevoerd. Bij deze operatie die voortvloeit uit het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, dat onlangs is afgekondigd door het Korps Politie Suriname (KPS), werd na ongeveer 700 meter varen in het kanaal een SK-boot met twee buitenboordmotoren en een waterpomp onbemand aangetroffen.

Vanuit de boot leidde een loopplank naar een looppad, waarbij de politie twee kampen aantrof. Bij het zien van de wetsdienaren, vluchtten drie manspersonen van vermoedelijk Guyanese komaf, het aangrenzend en dichtbegroeid bos in. Een zoekactie resulteerde niet in de aanhouding van verdachten.In de directe omgeving van de kampen zijn er gezaagde boomstammen, planken, een hoeveelheid brandstof, twee kettingzagen, verschillende gereedschappen alsook een tractor aangetroffen. Zowel de SK-boot met de bijbehorende twee buitenboormotoren en alle de andere aangetroffen goederen nabij de kampen zijn inbeslaggenomen.

Het dossier ter zake is voor verdere afhandeling opgestuurd naar het Openbaar Ministerie (O.M.).

Op de terugweg signaleerde de politie op de Corantijnrivier op ongeveer 150 meter afstand van het “Pand-E kanaal”, een vissersboot, waarbij de 29-jarige vreemdeling N.M. bezig was zijn visnetten uit te zetten. Hij werd op grond van overtreding van de Zeevisserijwet, de Wet Economische Delicten en de Vreemdelingenwet aangehouden, aangezien hij geen geldige visvergunning en overige documenten kon overleggen. Ook zijn boot is niet voorzien van de vereiste BV-nummer. De vissersboot met bijbehorende buitenboordmotor, de aanwezige brandstoftanks met inhoud, visnetten en alle overige attributen zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is N.M. in verzekering gesteld.

Gezamenlijke operaties Maritiem Regio-West en Dienst ’s Lands Bosbeheer Korps Politie Suriname.