Geschil Saamaka traditionele gezagdragers mogelijk voor de rechter

door Samuel Wens
BROKOPONDO — In de nasleep van de watersnoodramp die Brokopondo drie maanden heeft geteisterd is een conflict ontstaan tussen twee groepen gezagsdragers en het lijkt erop dat de rechter er aan te pas zal komen. De ene groep is van granman Albert Aboikoni en de andere noemt zich Tradioneel Gezag van Brokopondo (TGB). Die groep, geleid door de hoofdkapitein van Nieuw Lombe, Henry Kaffe, heeft intussen een advocaat in de arm genomen.
Die moet een kort geding voorbereiden met als eis dat de groep Aboikoni de naam van de leden van TBG zuivert. De medestanders van het grootopperhoofd zijn: kapitein Iwan Adjako secretaris van de granman, Regita Edinburg en kapitein Yvonne .

“Alleen de granman heeft vetorecht en kan een besluit zoals de gang naar het ICC en de OAS terugdraaien“

Beperkte bevoegdheid
“De mensen verspreiden alleen maar laster”, zegt Kaffe. In een spraakbericht dat nu rondgaat, wordt hij berispt door Adjako, omdat hij, Kaffe, kritiek heeft geuit op de granman en zijn medestanders, omdat ze Staatsolie en de Staat ‘durven’ aan te klagen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), terwijl hun woningen en kostgronden niet zijn ondergelopen.
Kaffe: “Wij dignitarissen distantiëren ons van de gang naar het ICC en de OAS en willen onze namen daaraan niet verbinden, zoals de groep van Aboikoni van ons verwacht.” Hij stelt verder dat TGB de situatie van de ondergelopen gebieden met Staatsolie en de overheid bespreekt met als inzet schoonmaken van woningen en panden die n ondergelopen.
Vetorecht
Adjako zegt in het spraakbericht namens de granman dat Kaffe en zijn medestanders niet het Saamakagezag representeren. “Hij mag geen uitspraken doen over andere gebieden dan Nieuw Lombe, waarvan hij hoofdkapitein is.” Adjako vindt bovendien dat de hoofdkapitein geen expert is en daarom niet kan beoordelen hoe het district Brokopondo is ondergelopen. “Alleen de granman heeft vetorecht en kan een besluit zoals de gang naar het ICC en de OAS terugdraaien.“
De krant heeft verschillende kapiteins met het spraakbericht geconfronteerd. Zij vinden de toon van de secretaris allesbehalve beleefd. “Een hoofdkapitein wordt niet in het openbaar berispt, zoals hier geschiedt”, meent kapitein Stephanus Poeketie van het dorp Dhawme die stelt dat Adjako hem in 2018 door middel van een brief – namens de granman – uit zijn functie had ontheven. “Ik moest toen de epauletten van mijn uniform inleveren bij het Commissariaat. Later bleek hij op eigen gezag te hebben gehandeld. Ik weet niet of wij de secretaris van de granman serieus moeten nemen.”
Kaffe zegt dat de groep Adjako beweert op te komen voor de gedupeerde dorpelingen en suggereert met goedkeuring van granman Albert Aboikoni te handelen. “Maar zij hebben nooit met de bewoners over hun problemen vergaderd.” Adjako is niet onder de indruk van het dreigement van een rechtszaak. “Wij hebben met Staatsolie te maken, niet met een Kaffe.”