Gersie: ’Enorm triest deze fraudezaak’

Uitleg over werkwijzen als oud-governor
Drs. Glenn Gersie oud-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vindt het enorm triest over de fraudezaak waarbij men met valse reçu’s in staat is geweest, ruim SRD 40,9 miljoen te verduisteren. Gersie stelde, dat hij niet alleen zou pleiten voor een onderzoek, maar ook dat deze miljoenen terug moeten in de boezem van de staat. Vervolgens zou hij misschien een algemeen advies geven aan de autoriteiten het systeem helemaal waterdicht te maken, zodat dit zich niet meer zal voordoen.
Gersie benadrukte, dat bij het systeem van betalingen van de staat zoals hij het gekend heeft, controlemomenten zijn ingebouwd. De brieven en betaalopdrachten die gestuurd werden naar de Centrale Bank van Suriname, werden eerst gescand en per email naar hem toegezonden en ook naar verschillende personen binnen de bank, die met de betalingen belast waren.
Het is volgens Gersie van belang, dat het op deze wijze gebeurt, omdat deze documenten als onderliggend dienen om de overmaking die wordt gevraagd, af te handelen. Aan het eind van iedere dag, werden de rapportages gestuurd naar financiën over alle betalingen die gepleegd waren ten laste van de financiën van de staat.
”Ik had er belang bij, dat ook persoonlijk te blijven volgen, en dat deed ik echt dagelijks. Is geen overdrijven, is gewoon letterlijk de situatie, omdat ik moest voorkomen, dat de rekeningen van de staat rood kwamen te staan”, aldus Gersie.
De oud-governor zei, dat de staat ook de dagafschriften kreeg van alle opdrachten die dagelijks voltrokken werden. Op het ministerie van Financiën kon er op elk moment controle gedaan worden, of betaalopdrachten die verstrekt waren, inderdaad waren uitgevoerd, of als er vreemde zaken ertussen zaten.
Gersie zegt dat hij God dankbaar is, dat in  zijn periode als Governor van de CBvS , hij niet te maken heeft gehad met dit soort gevallen en sprak de hoop uit een goed beeld van zijn werkwijze te hebben gegeven.
The post Gersie: ’Enorm triest deze fraudezaak’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname