GENOEG WERKGELEGENHEID, MAAR TOENAME WERKLOOSHEID

Haast in elke sector heeft men momenteel te maken met een tekort aan personeel. Anno 2022 is het ook heel moeilijk geworden voor werkgevers betrouwbare werknemers te vinden. Op sociale media zijn er tal van vacatures, die maandenlang openstaan. Soms is het zelfs zo, dat de vacatures niet aanspreken of dat velen niet aan de vereisten voldoen door niet afgeronde opleidingen.
Deels heeft dit te maken met het fenomeen brain drain en deels met de houding van de burger zelf. Dat dat misschien door het laatstgenoemde mogelijk is, is meer dan duidelijk. Mensen vertrekken, vooral jongeren, eerder naar een ander land om iets beters te zoeken. Voor velen heeft het geen zin langer te blijven, als zaken niet binnen de kortste keren beter worden.
In bijvoorbeeld de horecasector, is er momenteel een behoorlijke vraag naar personeel, maar toch komt niemand opdagen. De vraag die meteen rijst, is waaraan het kan liggen, dat men niet echt enthousiast is te werken. Het antwoord hierop kan van alles zijn, maar is het niet beter één inkomen te hebben dan helemaal niets?
Vooral bij jongeren is dit het geval.
Het is logisch dat niemand minder wil verdienen, vooral niet in deze moeilijke tijd, maar je moet ergens beginnen om uiteindelijk te komen op het punt waar je gelukkig bent. Gelukkig probeert het ministerie van Arbeid,
Werkglegenheid en Jeugdzaken, in te spelen op dit probleem. Het ministerie wil samen met de Inter-American Development Bank een project uitvoeren, waarbij werkzoekenden geschoold worden zodat zij inzetbaar zijn in de productieve sector en ook in de nieuwe sectoren.
Een lokaal medium schreef, dat het project moet resulteren in het vergroten van de toegang van werkzoekenden tot arbeidsmarktbemiddelingsdiensten, door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen.
Dit project zal voornamelijk veel kans bieden aan jongeren. De vraag is: hoeveel mensen zullen zich hiervoor aanmelden, en willen mensen echt nog werken?
The post GENOEG WERKGELEGENHEID, MAAR TOENAME WERKLOOSHEID .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname