‘Geen samenwerking met mensen die illegaal bezig zijn’

Eisen voor bouwtekenaars worden verhoogd
Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken (OW), heeft onlangs verklaard dat er binnenkort gesprekken gevoerd zullen worden met de groep bouwtekenaars. Nurmohamed vertelde dat er tijdens de vorige regering geconstateerd is, dat één persoon geliijktijdig ingenieur, bouwer en eigenaar was. Nurmohamed benadrukte, dat de bouwtekenaars op de hoogte gesteld moeten worden, dat illegaliteit bij de huidige minister niet toegestaan zal worden. “Dit is het gevaar dat ontstaat bij wisseling van de wacht, dat veel in de doofpot verdwijnt, wat niet mag, want het volk verwacht dat dit onderzocht wordt”, aldus Nurmohamed. Hij stelde dat in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, er eisen gesteld zullen worden, waarbij groepen onder enkele voorwaarden geaccommodeerd zullen worden. “Wij kunnen geen samenwerking aangaan met mensen die illegaal bezig zijn, omdat een tekening, een rechtelijk stuk is. We willen garantie, kwaliteit en erkende mensen, die geregistreerd staan en die moeten inderdaad deel kunnen nemen aan het trainingstraject”, stelde Nurmohamed. Behalve dat trainingen door OW verzorgd zullen worden, zullen ook de eisen verhoogd worden. “We zullen mensen niet brodeloos maken, maar er zullen categorieën worden vastgesteld, waaraan mensen zich dienen te houden.’’ Volgens Nurmohamed is het moeilijk alle districten gelijk te voorzien van alle noodzakelijkheden, omdat OW niet over de financiën beschikt. Echter is deze kwestie volgens Nurmohamed wel met de regering besproken. “Er zal geen enkel project onder mijn beheer gebouwd worden, waar dezelfde fout als die gedurende de bouw van de Wijdenboschbrug gemaakt is. Zolang er enige indicatie is dat er een schuld drukt op het ministerie van Financiën, zullen de ministers van Financiën en OW niet meewerken”, aldus Nurmohamed.
The post ‘Geen samenwerking met mensen die illegaal bezig zijn’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname