Geen reparatie AOW-gat Surinaamse Nederlanders, mogelijk wel eenmalig bedrag

DEN HAAG — Nederlanders van Surinaamse afkomst met lage AOW-opbouw krijgen misschien een eenmalig ‘onverplicht’ geldbedrag om het tekort aan te vullen. Het Nederlandse kabinet laat hier onderzoek naar doen. Om precedentwerking (dat door andere groepen ook hierop beroep wordt gedaan) te voorkomen, mag deze compensatie officieel geen relatie hebben met het AOW-tekort. Zo meldt de Volkskrant.
Het kabinet acht een reparatie van de onvolledige AOW-opbouw niet mogelijk vanwege deze precedentwerking. Wel wil het kabinet onderzoeken of een gebaar van erkenning mogelijk is. Dat is een koerswijziging. De Nederlandse ministerraad heeft dit vrijdag besloten op voorstel van minister Schouten van Sociale Zaken.
Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die vóór de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland vetrokken. Toen hadden zij de keus tussen de Nederlandse of de Surinaamse nationaliteit. Door naar Nederland te gaan kozen zij voor behoud van de Nederlandse nationaliteit.
Niet bekend
Weliswaar geldt de AOW sinds 1956, maar alleen Nederlanders die in Europees Nederland wonen bouwen AOW-rechten op. Dit was bij veel Surinaamse Nederlanders bij hun gang naar Nederland niet bekend. In 1975 vertrokken bijna 38 duizend mensen uit Suriname naar Nederland en bleven daardoor Nederlander.
De twee jaar daaraan voorafgaand vertrokken al ruim 27 duizend mensen naar Nederland. Naarmate de tijd vorderde, werd hen duidelijk dat zij, hoewel zij altijd Nederlander n geweest, geen volledige aanspraak op AOW hadden. Wie de vijftig jaar voorafgaand aan pensionering ‘ingezetene’ is geweest, krijgt een volledige AOW-uitkering, anders wordt de AOW per ‘gemist’ jaar 2 procent lager.
[de Volkskrant]