Geen ontheffing meer voor import auto’s ouder dan 8 jaar

Vanaf 1 februari zal er geen ontheffingen meer verleend worden door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) voor importen van personenauto’s ouder dan 8 jaar.

Het gaat om de import van auto’s van het bouwjaar 2014 en eronder  (2013, 2012, 2011, etc ). Dit volgens het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 100). Het ministerie doet daarom een dringend beroep op alle auto-importeurs om hiermee rekening te houden.

De afdeling Invoer en Uitvoer Deviezencontrole van EZ is mede belast met de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van waarden ingevolge de deviezenregeling na goedkeuring van de deviezencommissie. De afdeling heeft ter verduidelijking van wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van auto’s, op 16 december 2022 een informatie sessie gehouden voor importeurs van auto’s. Tijdens de informatie sessie werd de nadruk gelegd op het strikt naleven van wet- en regelgeving.