‘Geen goedkeuring drempeltarieven, tot er overleg is geweest’

Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, heeft gisteren in het radioprogramma ABC-Aktueel verklaard, dat er inderdaad al toestemming is gegeven aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), om de drempeltarieven aan te passen. “Dit vanwege het feit dat de kosten die oplopen bij de Spoedeisende Hulp (SEH), niet voldoende gedekt kunnen worden door de inkomsten. Echter moest hierover nog overleg gevoerd worden”, aldus Ramadhin.
Hij vertelde dat in de basiszorgwet, er geen vergoeding is opgenomen voor spoedeisende zorg en dat een ziekenhuis die in feite uit andere inkomsten moet subsidiëren of betalen.
Volgens Ramadhin was er toentertijd een drempeltarief geïntroduceerd. De bedoeling hiervan was volgens Ramadhin eigenlijk niet om inkomsten te verwerven, maar meer om de drempel te verhogen voor personen, die voor allerhande klachten vroeger de SEH bezochten. “Daar is ook het triagesysteem ontwikkeld waar mensen kunnen zien hoe urgent de zorg is en hoe snel je geholpen moet worden. Dus de gedachte van het drempeltarief is altijd geweest de drempel te verhogen voor niet urgente personen.”
De bewindsman onthulde ook dat de regering heeft meegewerkt aan de eerste verhoging, waarbij de tarieven nu SRD 300,- bedragen. Ramadhin zei dat er in december een voorstel is gedaan hoe verder met de drempeltarieven.  Echter moest volgens Ramadin hierover eerst overleg gevoerd worden. “In principe hebben we andere urgente prioriteiten moeten afhandelen in januari, waardoor het moment van overleg niet plaatsvond en natuurlijk tot mijn verbazing werden we recent geconfronteerd met een aanpassing”, benadrukte  Ramadhin.
Volgens Ramadhin heeft de regering aangegeven, dat wij vooralsnog geen goedkeuring hieraan zullen geven. Ramadhin zei dat de goedkeuring pas verleend kan worden, als er andere modellen zijn uitgewerkt om de nodige financiële ondersteuningsmiddelen te bieden aan het ziekenhuis en daarmee ook de zieke personen. “Er zal zo gauw mogelijk gesproken worden met de betrokken instanties van de ziekenhuizen,  het ministerie van Volksgezondheid en de verzekeraars om te kijken, hoe wij hierin een oplossing kunnen zoeken. Zieke burgers die spoedeisende zorg nodig hebben, moeten niet voor verrassingen komen te staan”, aldus Ramadhin.
The post ‘Geen goedkeuring drempeltarieven, tot er overleg is geweest’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname