GEEN GELD VOOR KORPSEN, MAAR WEL VOOR PEPERDURE REIZEN

Afgelopen week zei NDP-parlementariër Stephan Tsang, dat de financiële middelen die begroot waren voor de korpsen en wel ruim SRD 30 miljoen, tot op heden niet zijn uitbetaald. Dit terwijl de goedkeuring tijdens de begroting van april 2022 had plaatsgevonden. Tegenwoordig merken we daarentegen een stijging van de criminaliteit. De politie probeert zich met man en macht in te zetten, maar de middelen stagneren het werk. Op de overige korpsen kan er niet worden gerekend, want die hebben al enige tijd niets ontvangen.
Dit terwijl we onvoorzien zitten met een regering die peperdure dienstreizen maakt. Je vraagt je als burger van het land af, wanneer het eindelijk ophoudt. Neemt men de veiligheid in dit land wel serieus? Ik betwijfel dit, want hun veiligheid is niet in gevaar! Ze zijn omringt met een heleboel lijfwachten. Het is die hardwerkende ondernemer, die bang is om zijn zaak te verlaten na een dagje hard werken en de normale burger die bang is de bank in te stappen, omdat je onopvallend wordt gevolgd. En dan kan worden gezegd dat er meer mannen en vrouwen nodig zijn, maar wie gaat ze betalen? Willen we uit zijn op een ‘rush’ en ons politieapparaat openstellen voor criminelen? Want dan wordt het weer dweilen met een de kraan open. De criminelen opsporen, terwijl criminelen al toegang hebben tot jouw apparaat. Het enige wat nodig is, is de overige korpsen kleden en samenwerkingen aangaan. Elke dag een andere ploeg van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en Korps Politie Suriname (KPS) op pad sturen. Maar geef hen wel de middelen! Hoe langer we blijven wachten deze korpsen te kleden en beter voorzien, hoe erger de criminaliteit zal worden. Zullen we die dan nog kunnen stuiten? Dat blijft de grote vraag.
The post GEEN GELD VOOR KORPSEN, MAAR WEL VOOR PEPERDURE REIZEN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname