Geen EBS en SWM-kwitantie nodig voor Bazo-groepen

De regering heeft geluisterd naar de klachten van de samenleving en Assembleeleden over diverse problemen bij het aanvragen en verkrijgen van Bazo-kaarten (0-16 jaar en 60 plus) en BZV-kaarten (17 t/m 59 jaar). President Chan Santokhi zei dinsdag in De Nationale Assemblee dat de procedure behoorlijk versoepeld is. Dit moet ook worden gecommuniceerd met de samenleving. 60 plussers hebben slechts hun ID-kaart nodig. De kaart wordt gelijk gemaakt. Voor kinderen van 0-16 jaar is het familieboek en de ID-kaart van een van de ouders nodig. Er zijn geen kwitanties nodig van EBS en SWM.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) deelde in De Nationale Assemblee mee dat de Raad van Ministers de versoepelingen heeft goedgekeurd. ‘Bijzondere gevallen’ komen in aanmerking voor Bazo-/BZV-verzekeringskaarten. Het gaat om 0-16-jarigen, 60-plussers, mensen met een beperking, zwangere vrouwen, de binnenlandbewoners en mensen met een chronische ziekte die arbeidsongeschikt zijn.

Het ministerie heeft in het kader van decentralisatie en aandacht voor bijzondere gevallen bij alle SZF-kantoren en ziekeninrichtingen van het SZF een Sozavo basiszorg bali wordt ingesteld. “Bij deze bali’s kunnen bijzondere gevallen ter plekke hun aanvraag doen of de status van hun aanvraag opvragen. Deze groepen krijgen na het doen van hun aanvraag meteen goedkeuring en dezelfde dag nog hun kaart in handen. Dat betekent dat hele rompslomp weggewerkt wordt door alles op één locatie te doen”, zei Ramsaran. Met het SZF is daarnaast overeengekomen dat er een aparte balie wordt geïdentificeerd expliciet voor deze bijzondere gevallen.

Voor deze bijzondere gevallen is er een versoepelingscriteria ingesteld. Voor de categorie 0-16 jaar, 60-plussers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte die arbeidsongeschikt zijn en de binnenlandbewoners vanwege de afstand en de kosten, worden de verzekering voor een periode van vier jaren aangemaakt. Mensen met een beperking moeten een ID-kaart en een verklaring van de huisarts of een financiële bijstand beschikking hebben. Mensen met een chronische ziekte die arbeidsongeschikt zijn, moeten een ID-kaart en een verklaring van de huisarts hebben die aangeeft dat zij arbeidsongeschikt zijn. De binnenlandbewoners hebben alleen een ID-kaart nodig.

Voor zwangere vrouwen, studenten van 17-25 jaar en zwakke huishoudens wordt de verzekering voor twee jaren aangemaakt. De zwangere vrouwen moeten een ID-kaart en een lab bewijs hebben dat aantoont dat zij zwanger zijn. Zij worden dan voor de post- en prenatale periode gedekt. Studenten van 17-25 jaar moeten een ID-kaart en een schoolverklaring hebben. Voor de categorie 17-59 zal de aanvraag moeten geschieden via de basiszorgkantoren conform de vastgestelde criteria op het aanvraagformulier. Tot deze categorie behoren onder andere de zwakke huishoudens, waarvan de verzekering ook voor twee jaar wordt aangemaakt. “Elke zwakke huishouden en mens met een beperking die voorkomt in het bestand betekent dat de persoon uitkering ontvangt van de overheid en dat deze persoon in aanmerking zal komen voor een premie subsidie”, aldus de bewindsman.Naast de versoepelingen voor de bijzondere gevallen deelde de minister ook mee dat de regering in staat is geweest om de achterstanden in uitbetaling van AKB, AOV en uitkeringen aan mensen met een beperking en zwakke huishoudens vanaf 2019 heeft kunnen inlopen.

A) Voor de groep 0 – 16-jarigen dienen de volgende documenten worden overgelegd:- Gezinsfamilieboek- ID- kaart van de moeder of vaderB) De groep 60-plussers hoeft alleen met hun ID-kaart te komen.C) Mensen met een beperking hebben de volgende documenten nodig:- ID-kaart-  Verklaring van de huisarts of financiële bijstand beschikking of handkaart.D) Voor personen die lijden aan een chronische ziekte en dus arbeidsongeschikt zijn), dienen zij de volgende documenten mee te nemen:- ID-kaart- Verklaring van de huisartsE) Voor de categorie Binnenlandbewoners de volgende documenten nodig zijn:- ID-kaartVoor deze bovengenoemde categorieën (A t/m E) wordt de verzekering voor 4 (vier) jaar aangemaakt.F) Voor de categorie zwangeren( verzekering post – en prenatale periode) zijn de volgende documenten nodig:- ID-kaart- LabbewijsG) Voor de categorie studenten 17-25 jaar zijn de volgende documenten nodig:- ID-kaart- Schoolverklaring
H) Voor personen in de leeftijdsgroep 17 -59 jaar geldt dat aanvragen geschieden via de basiszorgkantoren, conform de vastgestelde criteria op het aanvraagformulier. Tot deze categorie behoren o.a de zwakke huishoudens.Voor de laatste drie categorieën F, G & H wordt de verzekering voor 2 (twee) jaar aangemaakt.Zwakke huishoudens en personen met een beperking die voorkomen in het bestand van het Sozavo, zullen ook inaanmerking komen voor een Bazo-BZV-verzekering.