Gedetineerden verwachten betere betaling

Gedetineerden van de strafinrichting Santo Boma, hebben een brief gericht aan het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) omtrent hun financiële vergoeding. Volgens deze gedetineerden, ontvangen zij een bedrag van SRD 2,40 voor arbeid die zie verrichten binnen de inrichting. Echter is dit bedrag niet eens genoeg om maandelijkse noodzakelijke artikelen te kopen. In de brief geven zij aan dat gedetineerden die werkzaamheden buiten de inrichting verrichten iets meer verdienen, maar dat het niet een al te groot verschil is en dat zij in de blakende zon moeten werken. Zij deden op grond hiervan een beroep op minister Kenneth Amoksi om het bedrag te verhogen.
Volgens de gedetineerden zijn zij niet eens in staat hun toiletartikelen voor de maand te kopen. Zij stelden dat zij worden voorzien van voeding, drank, elektriciteit en onderdak, maar dat ze zelf in hun onderhoud moeten voorzien. Voorts krijgen niet alle gedetineerden bezoek, waardoor zij helemaal afhankelijk zijn van het voormelde inkomen.
Zij verklaren dat het de penitentiaire ambtenaren zijn, die uit menslievendheid een extra uitgift doen bij de kantine, zodat zij toch de nodige spullen kunnen aanschaffen.
De gedetineerden verklaarden dat het inkomen dagelijks op een kaart genoteerd wordt. Hiermee kunnen ze aan het eind van de maand inkopen doen. Voor degenen die in de inrichting werken, is dit slechts een bedrag van SRD 72. Hiermee kunnen zij slechts zeep en tandpasta aanschaffen. Volgens de gedetineerden, is persoonlijke hygiëne binnen een strafinrichting zeer belangrijk. Dit ter voorkoming van een uitbraak van ziekten.
The post Gedetineerden verwachten betere betaling .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname