Gebruik van drones verboden boven overheidsobjecten

Het gebruik van vliegende en of zwevende objecten, de zogenaamde drones en daarmee vergelijkbaar apparatuur, is verboden boven en rond de omgeving van het presidentieel paleis, het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, de ministeries, militaire terreinen en de Centrale Bank van Suriname. Dit wordt door de woordvoerder van de president, Alven Roosveld benadrukt.
Voor het vastleggen van beelden boven het Onafhankelijkheidsplein en omliggende overheidsgebouwen dient er expliciet toestemming met onderbouwing van het te dienen belang, te worden gevraagd, bij de ministeries van Openbare Werken (OW) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Als er geen toestemming is zal het bevoegd gezag genoodzaakt zijn om deze vliegende en of zwevende objecten te verwijderen in het belang van de waarborging van privacy en de algehele veiligheid.
Personen die een drone en daarmee vergelijkbaar apparatuur wensen aan te schaffen, kunnen zich richten tot het ministerie van OW voor het aanvragen van een ontheffing.