GBB-minister Vorswijk wil spoedige behandeling grondenrechten wet

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft in een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS haar licht laten schijnen over voor haar ministerie relevante wetten.
De bewindsvrouw verduidelijkt dat het departement niet heel veel nieuwe wetten heeft ingediend, maar eerder om aanpassingen heeft gevraagd. Een belangrijk voorstel is de aanpassing van de ontsluitingskosten waarvan de bedragen nog tussen de SRD 100 en SRD 200 liggen, maar waarmee GBB niet veel kan verrichten als het om ontsluiten gaat.
Eerder dit jaar is de Wet Zegelrecht met algemene 36 stemmen kamerbreed door het parlement aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk dat de kosten voor de overdracht van onroerend goed c.q. grond of perceel omlaag gaan.
De Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken (Grondenrechten) is een van de wetten die minister Vorswijk spoedig behandeld wil zien. Ze zegt dat het ministerie hier een grote rol is toebedeeld, omdat het departement moet zorgen voor de demarcatie van de woongemeenschappen. De ontwerpwet, die al een poos bij het parlement ligt, komt mogelijk dit jaar nog weer op de agenda. Minister Vorswijk ziet ernaar uit. 
De bewindsvrouwe heeft tot nu toe geen grond uitgegeven in de districten Brokopondo en Sipaliwini, omdat zij terdege rekening houdt met de rechten van de bewoners. “Wanneer de wet er is, hebben deze mensen eindelijk hun rechten”, verduidelijkt ze. 
Wet Grondconversie wacht al zeker een jaar op behandeling Assemblee
De GBB-minister staat niet afwijzend tegenover de Wet Grondconversie. “Op zich vind ik het helemaal niet slecht. Waarom zou het moeten worden tegengehouden dat grondhuurkavels waarop mensen al jaren wonen in eigendom worden omgezet.” Het voornaamste probleem ligt volgens de bewindsvrouwe bij de voorgestelde groottes, maar ze meent dat veel Surinamers achter de wet zullen staan indien het om kleinere kavels gaat. Ze spreekt in ieder geval van een goede ontwikkeling met de Wet Grondconversie, die inmiddels ook al zo’n een jaar bij het parlement ligt.
Minister Vorswijk roept burgers op vertrouwen te blijven hebben in het systeem. Het ministerie heeft sedert haar aantreden ruim 13.000 grondpapieren uitgereikt. Het online registratiesysteem maakt het ook mogelijk, dat niet alleen bepaalde groepen in aanmerking komen. Vanaf de introductie van dit systeem zijn al meer dan 5.000 burgers, die nooit eerder in aanmerking waren gekomen, voorzien van een bouwkavel. “Ik roep de mensen op het geloof niet te verliezen en zal mijn uiterste best doen eenieder tegemoet te komen.”