Gajadien: ‘Regering kan niet toestaan dat ambtenaren actie voeren’

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, heeft in gesprek met een lokaal medium gesteld, dat hij zich niet kan voorstellen, dat de regering toelaat dat ambtenaren overgaan tot het voeren van acties, terwijl het duidelijk is, dat het niet om een vakbondsaangelegenheid gaat, maar om een partijpolitieke actie, waarop de NDP heeft ingespeeld. Dit naar aanleiding van de recente actie van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), die werd geleid door voorzitter Ronald Hooghart. Volgens Gajadien, proberen de veroorzakers van het probleem, een ander beeld te schetsen en munt te slaan uit fouten die worden gemaakt in de regering.
Gajadien zei ook dat het niet kan, dat de CLO met een eis komt dat voor woensdag, de wisselkoers moet worden teruggedraaid naar SRD 7,52. Volgens Gajadien is hij het er helemaal mee eens dat er stabiliteit moet komen op het koersenfront, maar dat het zeker niet binnen zo een korte tijd kan. “Het is duidelijk dat met dit ultimatum, het om een politieke actie gaat”, aldus de parlementariër.
Gajadien merkte op dat de regering ook aanleiding geeft aan mensen om in troebel water te vissen.
De regering doet te lang over besluiten nemen die noodzakelijk zijn. Door te veel geld uit te geven en de Open Markt Operaties van de Centrale Bank van Suriname, wordt de koers verder onder druk gezet.
De bank geeft rentes van boven de 85% aan de banken. Aan de ene kant wordt geld afgeroomd, maar tegelijkertijd worden weer honderden miljoenen gepompt in de economie. Dit is dweilen met de kraan open.
Het is belangrijk dat de regering zo snel mogelijk komt met maatregelen die rust moeten brengen. Door de enorme prijsstijgingen kunnen mensen hun hoofd nauwelijks nog boven water houden. Het sociaal programma van de regering moet zo snel mogelijk op gang komen. De situatie kan zo niet door blijven gaan stelt Gajadien, want anders slaat de vlam in de pan.
The post Gajadien: ‘Regering kan niet toestaan dat ambtenaren actie voeren’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname