FORMEEL EN INFORMEEL

We zitten momenteel in de derde week van de “lange” maand januari en op veel plekken is al overduidelijk te merken, dat het spenderen bij de doorsnee burger in vergelijking met de maand december, ernstig is afgenomen. December de maand  van feesten  en het voor handen hebben van wat extra geld, heeft velen er niet van weerhouden, flink uit te geven . Niet weinigen hielden rekening met het feit dat januari een lange maand is, en dat aan het begin van 2023 de tarieven voor goederen en diensten nog verder zouden kunnen toenemen, en dan vooral met de introductie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, BTW.  Het is dan ook niet vreemd dat deze maand extra zwaar valt voor degenen die niet voorzichtig zijn omgesprongen met de verdiensten in de laatste maand van 2022.  Wat nu ook opvalt, is dat de wisselkoersen  de afgelopen twee weken van deze maand weer een beetje in opwaartse richting gaan. En dat heeft natuurlijk veel te maken met de niet afgenomen vraag en het geringe aanbod van vreemde valuta op de markt.  Heeft ook te maken met de toename van vreemde valuta in december die kon worden toegeschreven aan de valutainbreng van de vele toeristen. Die zijn inmiddels vertrokken en  overheerst de vraag het aanbod opnieuw en dat is gelijk te merken aan de stijging van de wisselkoersen voor de dollar en euro.  Maar zoals we allemaal zo langzamerhand heel goed weten, is dat het gebrek aan vreemd geld in de formele sector oftewel het bonafide  girale circuit, nog heel lang zal spelen en dat  we dat dan ook regelmatig via de koersnoteringen zullen merken. Deze noteringen werken dan door in alle goederen en diensten. Ook is het geen onbekend gegeven, dat binnen het informele  circuit  van de malafiden er maar nauwelijks gebrek is aan vreemde valuta, die niet op girale wijze via het bankwezen, kunnen worden verplaatst. Maar  dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er geen transacties worden gepleegd, als we alleen maar kijken dat de meeste winkels nog voldoende goederen aan de man brengen, tegen natuurlijk hoge en voor velen onbetaalbare prijzen.  En zolang we in dit land niet in staat blijken te zijn meer te produceren en exporteren om onze valutaopbrengsten in ernstige mate te verhogen, zal het vreemde valutavraagstuk ons nog voor langere tijd parten blijven spelen. Formeel en informeel zullen we dan ook nog geruime tijd mee te maken hebben.  Hoe lang informeel over meer deviezen zal beschikken dan formeel, is heel moeilijk in te schatten.  Als Suriname op den duur meer zal verdienen uit zijn bonafide exporten en we een stevige  goed gedekte munteenheid  en stabiele wisselkoers hebben, zullen deze wisselkoersellende en hogere prijzen voorbij ziin. Maar zover is het nog lang niet.
The post FORMEEL EN INFORMEEL .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname