Fols ultimatum aan minister Levens on hold

Het ultimatum dat de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) had gesteld voor maandag aan onderwijsminister Marie Levens, is ‘on hold gezet’. De reden hiervan is dat het presidium van de Fols vrijdag een zeer constructief gesprek heeft gevoerd met directeuren en staffunctionarissen op het ministerie. Dit deelt Fols-president Marcellino Nerkust mee.Namens de minister werd het overleg geleid door de Directeur Administratief en Technisch Beheer, Natasia Bennanon bijgestaan door de directeur Beroepsonderwijs, Gracia Valies-Ormskirk en nog drie andere staffunctionarissen. Het presidium van de Fols heeft aan het begin van het overleg zijn misnoegen geuit over het feit dat minister Levens op een aantal brieven niet heeft gereageerd.
Aangezien het onderwijsveld niet geïnformeerd kon worden over het resultaat van de gesprekken die waren aangevraagd -omdat er maar geen overleg opgang kwam tussen partijen- moest er uiteindelijk een ultimatum worden gesteld waarbij het voeren van actie niet uitgesloten zou zijn.  Mede gelet op het feit dat het onderwijs in zwaar weer verkeert vanwege de crisis in ons land, was het presidium zeer onder de indruk dat er al op vrijdagochtend een telefonische uitnodiging binnenkwam. Het gevolg hiervan is dat een eventuele onderwijsonderbreking vanwege vakbondsacties door dit gesprek, on hold is geplaatst.Er is afgesproken dat partijen nog in de laatste week van de maand november weer in overleg zullen treden waarbij er over en weer voorstellen zullen worden aangedragen om knelpunten te neutraliseren. Zeker knelpunten op het terrein van arbeidsvoorwaarden.Ook over onderwijsaspecten die wederzijds niet juist waren begrepen of geïnterpreteerd, zijn aan de orde gekomen en gladgestreken. Na het eerstvolgende gesprek zullen de Fols-lidbonden over het resultaat van het gesprek de leden informeren. Beide partijen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen, om bij het vervolggesprek met de relevante voorstellen te komen over de issues aangehaald in het schrijven van de Fols.