Fols staat achter eis van Organic Movement over onderwijs

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) kan zich wat de protestissues betreft, geheel terugvinden in de eis van de Organic Movement waarbij ze eist “dat de problemen van het onderwijs per direct op de agenda van de regering worden geplaatst als prioriteit voor duurzame oplossingen.”  Vandaar dat de Fols-lidorganisaties hun leden niet hebben afgehouden om mee te doen met de protestacties van de Organic Movement. De onderwijsgevenden die lid zijn van één van de Fols-lidbonden zijn vrij om te participeren. Op hen werd wel een beroep gedaan, om hun bondsbestuur op de hoogte te stellen van hun participatie of dat hun participatie op een verantwoordelijke en correcte wijze werd aangegeven aan hun bestuur. Dit meldt Marcellino Nerkust, president van de Fols.

De Leerkrachten hebben zich tot nog toe – wat hun pedagogische en onderwijstaak betreft – ondanks de moeilijke periode die ook zij op financieel en sociaal-maatschappelijk gebied doormaken, zich van hun beste zijde laten zien. De leerkrachten hebben zich wat de toetsen betreft, – zoals de peilingstoets waarmee ze onverwachts werden geconfronteerd – het toelatingsexamen en de eindexamens alsook de eindexamens van de studenten van de ‘Nieuwe Leerkracht’ zich verantwoordelijk opgesteld.Ze hebben meegewerkt dat de leerlingen/studenten niet wederom het slachtoffer zijn geworden van acties die mede hebben ertoe hebben geleid dat het Surinaamse onderwijs anno 2022 met zoveel vraagstukken te maken heeft waarvoor niet gelijk een oplossing voor te vinden is.

Maar ook voor de leerkrachten is de rek eruit en ervaren de eisen van de Movement ook als hun zorgpunten. En dan maakt het niet uit of je thans in overleg bent met het Onderhandelingsorgaan van de Overheid, (O.O.) over secundaire arbeidsvoorwaarden – waar er over de benadering van het Fols-secundair pakket door het O.O. veel te zeggen valt – of over een 8+% loonsverhoging.

Als er een greep wordt genomen uit de zorgpunten waarmee de leerkrachten te maken hebben dan ziet die er als volgt uit:• De doorstroming van leerlingen die een negatieve invloed heeft op de leerhouding van sommige van hen. Doorstromen wekt bij hen de indruk dat zij hun best niet meer zo hard hoeven te doen;• De problemen die ervaren worden met het voortgangsrapport en het voortgangsschrift; Door het bijhouden hiervan is de werkdruk op de leerkracht ontzettend toegenomen;• Ontbreken van adequate training ten aanzien van de onderwijsvernieuwingen;• En de algemene opvatting is dat de onderwijsvernieuwingen beter voorbereid hadden kunnen worden en eerst een pilotfase moesten ondergaan.Dit zijn enkele vraagstukken waarmee de onderwijsbonden op 25 juli 2022 ook met de minister van Onderwijs in overleg zijn getreden. Maar een gesprek brengt niet met zich mee, dat de omstandigheden voor de leerkrachten op korte termijn gelijk zullen veranderen.   Om mede druk uit te oefenen dat de eis van de Organic Movement die voornamelijk betrekking heeft op het onderwijs, – ofschoon wij de overige eisen niet minder achten –  niet aan de aandacht van de beleidsmakers ontsnapt, zal de Fols de leden van haar lidorganisaties niet afhouden om te participeren aan de acties op basis van de artikelen 19 en artikel 21 lid 1, hoofdstuk V van de Grondwet van de Republiek Suriname.Tot de Fols-lidorganisaties behoren: De Katholieke Onderwijzers Bond, De Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, De Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, De Islamitische onderwijzers Bond en Bond van leraren bij het Technisch Onderwijs.