FAI-directie weerlegt insinuaties Ann Sadi

In de editie van Suriname Go van 20 juni jongstleden is een ingezonden stuk verschenen van DNA-lid Ann Sadi (NDP-fractie) onder de kop “Onsmakelijke praktijken bij staatsbedrijf FAI”. Het stuk staat vol onwaarheden, verwijten en insinuaties, een volksvertegenwoordiger onwaardig. Opdat de informatie in bedoeld ingezonden stuk geen eigen leven gaat leiden, gaat de directie van FAI (Food and Agriculture Industries) daar alsvolgt op in.
Bacove voor de lokale consumptie wordt verkocht aan een aantal geregistreerde rijpers die het fruit rijpen en lokaal afzetten. Het fruit wordt momenteel in bulkzakken van gemiddeld 425 kg verkocht. Met de nodige investeringen wordt de overstap binnen korte tijd gemaakt naar exacte gewichten per bulkzak. In het volledige proces, vanaf de productie tot afgifte, zijn er verschillende controlepunten ingebouwd om te garanderen dat het proces correct verloopt.
DonatieAl twee jaar doneert FAI fruit aan het ‘Bureau Eenheid’ voor sociale projecten welke door een rijper wordt gerijpt en verder afgehandeld. Daarnaast doneert FAI al enkele maanden een bepaalde hoeveelheid aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor het schoolvoedingsproject. Dit fruit wordt gerijpt door een rijper die zelf is geselecteerd door dit ministerie. Verder worden er incidenteel een of twee kratten gedoneerd aan instellingen, na schriftelijk verzoek.
Naast fruit voor lokale consumptie wordt er ook fruit aan enkele veehouders verkocht. Het fruit bestemd voor de veehouders is ongeschikt voor afzet op de lokale markt ten behoeve van menselijke consumptie. Vóór afname wordt het in kleine stukken gekapt.
BustransportBustransport van FAI-personeel geschiedt via ondernemers die al langer dan vijftien jaar hun diensten verlenen aan het bacovenbedrijf. Ook bij dit proces zijn er tenminste drie schakels van controle ingelast om, zoals in tegenstelling tot wat het DNA-lid beweerd, gesjoemel te voorkomen.
Er zijn standaard busroutes en afhankelijk van het traject, is het reizend personeel ingedeeld in een bus. In december 2021 zijn twee bussen van Jarikaba uit de route gehaald, twee maanden geleden is hetzelfde gedaan. Deze maatregel was noodzakelijk, omdat veel werknemers in de afgelopen maanden uit dienst zijn gegaan. Voor een goede bewaking van het geheel is als steekproefcontrole bij de poort een in- en uitcontrole alsook camera’s geplaatst.
Ten aanzien van ‘wanpraktijken’ bij het bedrijf zoals wordt beweerd door ‘volksvertegenwoordiger’ Ann Sadi, daarvan zijn wij niet op de hoogte. Wij doen daarom een dringend beroep op het DNA-lid om de bewijzen daartoe – indien zij daarover beschikt – terstond aan ons te overhandigen. Wij kunnen dan gericht onderzoek doen en naar structurele oplossingen werken.
PrivatiseringHet bacovenbedrijf is geprivatiseerd in januari 2014. In januari 2020 is ‘The Fruit Farm Group’ vertrokken uit Suriname als een dief in de nacht. In deze periode is er een schuld opgebouwd van plusminus 20 miljoen Amerikaanse dollars (bijkans SRD 440 miljoen) waarmee de huidige directie en Raad van Commissarissen (RvC) moet dealen. De toenmalige regering heeft nagelaten om in die periode de wanpraktijken van de buitenlanders kenbaar te maken, zodat de verliezen tenminste geminimaliseerd konden worden.
FAI heeft van de aandeelhouder een lening van SRD 31 miljoen ontvangen, welke is aangewend om de huidige aanplant (20 procent van het totaal areaal) te rehabiliteren. Intussen werkt de directie samen met de RvC naar structurele oplossingen om het bacovenbedrijf uit het financiële dal te halen.
Voor wat betreft het salaris van de CEO, die is in de Raad van Ministers vastgesteld. Elk DNA-lid die de behoefte daartoe heeft kan de informatie opvragen bij de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Wij willen mevrouw Sadi tot slot vragen casu quo verzoeken om zich in het vervolg goed te laten informeren voordat zij in de pen kruipt om ongenuanceerde uitspraken te doen en verwijten te maken. Elk DNA-lid heeft toegang tot overheidsinstellingen, instituten en staatsbedrijven om informatie op te vragen en/of onderzoek te doen. Bij deze nodigen wij mevrouw Sadi uit om, indien zij daartoe alsnog de behoefte heeft, een bezoek te brengen aan ons bedrijf, zodat zij vanuit de bron geïnformeerd kan worden. Wij zijn zelfs bereid haar een rondleiding te geven op onze operaties, zodat zij persoonlijk kan zien wat wij hier uitspoken.
Directie Food and Agriculture Industries

Disclaimer
Suriname Go respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.