EZ: ‘Geen ontheffing voor auto’s onder bouwjaar 2014′

PARAMARIBO — Vanaf 1 februari zal het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie geen ontheffing meer verleden voor het importeren van personenauto’s die ouder zijn dan acht jaar. “Dus van het bouwjaar 2014 en daaronder, 2013, 2012, 2011, et cetera”, aldus het ministerie woensdag in een persbericht.
De bepaling is gebaseerd op het Besluit Negatieve Lijst en het ministerie doet een dringend beroep op auto-importeurs om daar rekening mee te houden. Vooruitlopend op deze maatregelen heeft de afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van EZ op 16 december een informatiesessie gehouden voor auto-importeurs, waarbij de wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van auto’s werd verduidelijkt.
Tijdens die meeting, die door haast honderd importeurs werd bezocht, zei minister Rishma Kuldipsingh dat er “ernstige onregelmatigheden” zijn geconstateerd bij de import van auto’s, waarvan een groot deel kan worden aangemerkt als economisch delict. De bewindsvrouw maakte meer dan duidelijk dat zij geen corruptie duldt en al helemaal niet bij de IUD.

ADVERTISEMENT

Gesjoemel
Sandra Basropansingh, waarnemend hoofd IUD, vertelde tijdens de informatiesessie dat wettelijk nog vóór de invoer van een voertuig importvergunning moet worden aangevraagd. Echter, gebleken is dat in sommige gevallen de aanvraag pas wordt ingediend als de auto’s al op de haven staan. Om alsnog de vergunning te krijgen worden grote bedragen ‘onder de tafel’ betaald.
Een andere regel waarmee de importeurs het niet nauw nemen, bleek het invoeren van auto’s ouder dan acht jaar. Deze maatregel werd ingevoerd om het milieu te beschermen. Met de bekendmaking van woensdag dat vanaf 1 februari het importeren van die auto’s is verboden, lijkt het ministerie paal en perk te stellen.