Ex-governor Gersie en Bousaid evalueren OMO’s CBvS

PARAMARIBO — Glenn Gersie, voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), moet zich buigen over de zogenoemde open markt operaties van de moederbank. Hij vormt het presidentiële team met Jim Bousaid, oud-directeur van de Hakrinbank en Stanley Raghoebarsing, voormalig minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Veeteelt en Visserij. Alven Roosveld, woordvoerder van president Chandrikapersad Santokhi, schrijft in een persbericht dat het beoogde tijdsinterval voor het team is gesteld op maximaal twee weken.
Aangegeven wordt dat in het kader van de diverse inspanningen die worden gepleegd om de wisselkoers te beteugelen het staatshoofd voorstander is van constante evaluatie van maatregelen die zijn getroffen. Daartoe behoren de open markt operaties, die vanuit de CBvS worden gestuurd. “Om het succes van deze operaties onder de loep te nemen en voorstellen te doen over de weg voorwaarts, is er woensdag een presidentieel team bekrachtigd binnen de regeringsraad”, aldus Roosveld.

“De regering zal gerichte maatregelen treffen die de beweging van de wisselkoers positief moeten beïnvloeden.”

Gesteld wordt dat relevante maatregelen en voorstellen op 23 november zullen worden besproken tijdens de regeringsraad. “Hierbij zal de regering bijdragen meenemen van het ingestelde platform, de financiële deskundigen en de governor van de CBvS. De regering zal daarna gerichte maatregelen treffen die de beweging van de wisselkoers positief moeten beïnvloeden”, schrijft de woordvoerder.
Veiling termijndeposito’s
De CBvS heeft woensdag nog haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s, in het kader van de open markt operaties, gecontinueerd. Daarbij werden termijndeposito’s met een looptijd van een week, een maand en drie maanden geveild. “Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen, teneinde de basisgeldhoeveelheid doestelling voor het jaar 2022 te realiseren”, aldus de moederbank. Voor november bedraagt die SRD 10,9 miljard. Duidelijk werd gemaakt dat de CBvS doorgaat met haar “verkrappende beleid”.
Op haar website schrijft de bank dat het totaalbedrag voor de veiling van woensdag SRD 600 miljoen bedroeg, waarbij de algemene banken in de gelegenheid n om biedingen te plaatsen ter waarde van respectievelijk SRD 200 miljoen (eenweekse), SRD 300 (eenmaandse) en SRD 100 miljoen (driemaandse). Vanwege het animo van de algemene banken op de eenweekse termijndeposito’s werd het volume verhoogd naar SRD 470 miljoen, terwijl van de eenmaandse en driemaandse werd verlaagd naar respectievelijk SRD 30,5 miljoen en SRD 99,5 miljoen.
De algemene banken hebben in totaal SRD 483,5 miljoen geboden voor de termijndepositie van een week, waarvan SRD 470 miljoen is toegewezen. Voor die van een maand is de SRD 30,5 miljoen die werd geboden toegewezen. Voor de langstlopende termijndepositoe werd de geboden SRD 47,5 miljoen toegewezen. Volgens de CBvS is de OMO-rente voor de termijndeposito’s van een week met 0,7 procentpunt gedeeld naar 86,6 procent. De jaar-op-jaar inflatie per eind september 2022 bedraagt 41,9 procent en wordt voor 2022 geschat op 25,8 procent.