Eugene, Leo, Rudolf Nasibdar (71) Paramaribo 28-7-2022

Paramaribo 30 juli 2022
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp. Mijn hulp is van de Heer die hemel en
aarde gemaakt heeft. Psalm 121: 1-2
Met diep leedwezen maken wij bekend dat op donderdag 28 juli na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan, mijn liefhebbbende man, vader, stiefvader en grootvader: 
Dhr. Eugene, Leo, Rudolf Nasibdar, meer bekend als Leo op de gezegende leeftijd van 71 jaar.

Op zondag 31 juli zal er gelegendheid zijn tot het nemen van afscheid van 10-11.00 uur in de aula van het mortuarium van AZ, daarna van 13.00-14.00 uur ten huize van de overledene aan de Tomatenweg nr. 42 te district Saramacca, gevolgd door een uitvaartdienst van 14.00 – 15.00 uur aldaar. De stoet vertrekt daarna naar de Algemene Begraafplaats aan de Pannenkoekweg te Saramacca – Groningen, waar hij ten grave wordt gedragen.

Namens:
Vrouw: Alexandra Valdink
Kinderen:
Larreeny, Murwin en kinderen
Leandro en Lisa
Kevin (allen in Nederland)
Kinderen:
Raoul, Afraisa, Billy Jean en Raymundo (allen in Nederland)

Eugene, Leo, Rudolf Nasibdar
geboren Paramaribo 18-12-1950overleden Paramaribo 28-7-2022

Namens de nabestaanden:Mw. A. Valdink en kinderen