Etnel: “Ondernemers niet zomaar weghalen van de bermen”

Enkele leden van De Nationale Assemblee (DNA) hebben de regering duidelijkheid gevraagd over het beleid als het gaat om het bouwen op bermen. Volgens de leden is er geen duidelijk beleid en wordt er selectief gehandeld als het gaat om toestemming verlenen voor het bouwen op bermen.
Patricia Etnel (NPS) zei dat de regering goed beleid moet ontwikkelen hiervoor en dat ondernemers niet zomaar van de bermen weggehaald moeten worden. Het ministerie van Openbare Werken moet volgens Etnel het bermen beleid decentraal aanpakken.
“In bepaalde districten zijn er mogelijkheden voor mensen om via een mobiele systeem hun dingen te kunnen opzetten. Aan de Magentaweg is er een brede strook, maar er wordt niets gedaan om mensen mogelijkheden te bieden om dingen te verkopen. Iedereen komt, slaat iets op en verkoopt, maar er is geen beleid”, sprak Etnel.
De discussie kwam op gang toen Edgar Sampie (ABOP) vroeg of de informatie klopt dat ondernemers op de berm aan Leo Eliazerstraat binnen een maand moeten verhuizen. Sampie vroeg wat het alternatief zal zijn voor deze ondernemers.
Ivanildo Plein (NPS) zei dat de ondernemers jaren daar bezig zijn, emplooi bieden aan een aantal mensen en nu horen dat ze binnen een maand weg moeten. Hij vroeg de regering niet selectief te werk te gaan, omdat mensen in andere gebieden wel de gelegenheid krijgen.
De regering geeft geen goed signaal naar de ondernemers die nu in onzekerheid leven. Plein vroeg ook of de regering een andere mogelijkheid heeft voor deze ondernemers, omdat de staat geen situatie wil waar mensen mogelijk in een crimineel circuit belanden.
Melvin Bouva (NDP) vroeg de regering hiernaar te kijken, omdat het niet juist is dat ondernemers zo in onzekerheid worden gebracht. Hij benadrukte dat hij voorstander is van ordening, maar niet het creëren van onzekerheid.
Ebu Jones (NDP) merkte op dat er in Paramaribo wordt geordend, maar dat er in Nickerie ongebreideld op basis van contacten wel op bermen wordt gebouwd. Hoe vroeg zich af wat het beleid is. Harriet Ramdin (VHP) zei dat het niet kan dat er negatief advies wordt gegeven over het bouwen op de berm, maar dat andere politieke leiders of partijen opstaan en wel toestemming geven.
“We moeten stoppen daarmee. In Nickerie heeft OW negatief advies gegeven, maar de politiek is gaan bemoeien en het gebeurt toch. We moeten ophouden om politiek te bedrijven met zaken die niet kunnen”, stelde Ramdin.
Etnel benadrukte dat goed beleid moet komen en dat er niet gedacht moet worden in termen van politiek bedrijven of niet. Het gaat volgens haar erom dat mensen willen ondernemen en hun brood willen verdienen.
“Tijdens de vorige regering hebben we het hierover gehad en toen hebben we in de oppositie gezegd dat mensen de mogelijkheid moeten krijgen om te ondernemen. Nu we deel zijn van de regering moeten we geen poppenkast spelen, maar duidelijkheid brengen. Tussen 2005-2010 hebben we ook zo gehandeld en het resultaat is dat de mensen ons hebben weggestemd.” Etnel riep op om goed om te gaan met bepaalde dingen en niet zeggen dat het politiek is.