Erna Wilhelmina Stuger – Duurham (84) Kwatta 8-5-2022

Nederland, Rotterdam. 13 mei 2022
In Memoriam Erna Wilhelmina Stuger-Duurham
Rotterdam 13-05-2022 

 

Erna Wilhelmina Stuger – Duurham
geboren Paramaribo 6-3-1938overleden Kwatta 8-5-2022

Mogen de Heer haar ziel met beide handen ontvangen en het eeuwige licht op haar laten schijnen. Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft: Adjossi mama!
Verdrietig om haar overlijden maar met veel dankbaarheid voor de liefdevolle moeder, oma, afo, zus en schoonmoeder die Erna Wilhelmina Stuger-Duurham ( beter bekend als tante Erna ) 
voor ons is geweest, delen wij u mede dat zij op 84-jarige leeftijd van ons is heengegaan op zondag 8 Mei 2022 (moederdag) te Kwatta. 
Erna Wilhelmina Stuger-Duurham
geboren  Paramaribo   6-03-1938 
overleden Paramaribo 8-05-2022
De ter aarde bestelling zal plaats vinden op zaterdag 14 mei a.s. te Marius Rust. 
De uitvaardienst wordt van 14:30 tot 15:30 gehouden in de aula van het Pandit Jagdew Paragh Algemeen Crematorium a/d Dr.S. Redmondstraat. 
van 14:00 tot 14:30 u is er gelegenheid tot afscheid nemen.
Er zal geen singi neti gehouden worden.
Slaap zacht lieve mama,oma,afo, zus en schoonmoeder!
Namens:
M.Zichem en gezin
B. van Ulsing en gezin

Namens de nabestaanden:Genia Stuger en gezin Eric Stuger en gezinJohan Stuger en gezinAida Stuger en gezinRonnie Stuger en gezinGuno Stuger en gezinWilgo Stuger en gezinRuth Stuger en gezinCiciel Stuger en gezinHenry Stuger en gezinLucia Stuger en gezinEmmy Stuger en gezinTherisia  Stuger Antoinette Hoepel- Duurham